banner image
/images/background.jpg Background image

Basal immunologi

Læringsutbytte: Forstå grunnleggende immunologiske begreper og mekanismer. Fundament for klinisk immunologi og immunhematologi.
Pedagogisk profil: Systematisk gjennomgang av basal immunologi hvor man i løpet av 7 forelesningsvideoer går fra det enkle til det kompliserte. Bør derfor starte med 1. forelesning og ende med 7. forelesning. Ren kunnskapsformidling uten interaksjon eller selvtesting. Benyttes med fordel sammen med lærebok i immunologi. Kan også benyttes frittstående.
Brukes i: Basalfagsundervisningen i medisinstudiet i Oslo.
Forkunnskaper: Bør ha kunnskap innen cellebiologi. Noe kunnskap innen anatomi, fysiologi og biokjemi vil være en fordel.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: bjarne.bogen@medisin.uio.no

Til kurset

Immunglimt - blogg om immunologi

Denne bloggen er tenkt som et underholdende og inspirerende supplement til ordinær undervisning i immunologi. Den er åpent tilgjengelig og blir lest og kommentert også av pasienter og andre som er interessert i immunologi.
Læringsutbytte: Gi en lettfattelig introduksjon til ulike sentrale begreper og fenomener innen immunologi.
Pedagogikk: Frittstående kunnskapskilde ment for inspirasjon. Den vil ikke kunne erstatte lærebok og forelesninger.
Brukes i: Ressursen er ikke knyttet til et spesielt studieprogram og vil være nyttig både for studenter og ferdig utdannete leger.
Forkunnskap: Ingen spesielle.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: anne.spurkland@medisin.uio.no

Til kurset