banner image
/images/background.jpg Background image

Patologi

I Patologi undervises om sykdommenes patogenese og deres kliniske uttrykk. Undervisningen omfatter forelesninger, seminarer, klinikker, team-basert læring og kurs. E-læringsessursene er for det meste egenproduserte, men de inneholder også et kurs i ikke-neoplastisk nyrepatologi utviklet ved Universitetet i Bergen.
Læringsutbytte: sidene viser e-læringsressurser til støtte for undervisningen som gis. De inneholder eksempler og beskrivelser av sykdomstilstander som studenten skal kunne gjenkjenne.
Pedagogikk: nettsidene inneholder digitale kurssnitt, bilder av syke organer vist under makrodemonstrasjoner og videoer som viser systematisk undersøkelse av og funn i syke organer.
Brukes i: digitale kurssnitt er ment å brukes både i undervisningen (mikrokurs) og som selvstudium, og de er derfor bygget opp i to former: undervisningskasus og testkasus. Bilder av makropreparater og videoer kan brukes til selvstudium og til repetisjon.
Forkunnskaper: tema undervist i Modul 1 og 2 ved Medisinstudiet, Universitetet i Oslo
Ekstra tilbud for spesielt interesserte
Sidene inneholder også pekere til to kurs utviklet for studenter spesielt interesserte i nyresykdommer og benyttes på helt frivillig basis. Foreløpig inneholder systemet snitt til patologikurs ved UiO (i.n.farstad@medisin.uio.no) og UiB (sabine.maria.leh@helse-bergen.no)

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen

Kontakt: i.n.farstad@medisin.uio.no

Til kurset