Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Velkommen til E-læring i infeksjonsmedisin og mikrobiologi!


Dette er en internettbasert læringsressurs som er laget for medisinstudenter og andre interesserte. Vi har tatt utgangspunkt i læringsmål/læringsutbytter i fagområdene infeksjonsmedisin og mikrobiologi på medisinstudiet i Oslo. E-læringen er et supplement til undervisningen og inneholder teorisider, kausistikker og quizer.


E-læringssiden er laget som obligatorisk prosjektoppgave på medisinstudiet av medisinstudent Maral Bilgen (maral.bilgen@studmed.uio.no) og medisinstudent Madzida Maksumic (madzida.maksumic@studmed.uio.no) med god veiledning fra førsteamanuensis i Infeksjonsmedisin/overlege, OUS Ullevål Anne Ma Dyrhol Riise og professor i mikrobiologi Halvor Rollag. De har lest gjennom hvert kapittel og bidratt til å kvalitetssikre innholdet. Dr. Else Quist Paulsen på Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS Ullevål og professor i mikrobiologi Peter Gaustad har også bidratt til å kvalitetssikre enkelte kapitler. Vi er meget takknemlige for den gode og konstruktive veiledningen vi har fått. Vi ønsker videre å å takke Jan Guttulsrud som er E-læringsansvarlig og som har lært oss å skrive kapitler i Vortex. Med hans hjelp har denne ressursen blitt tilgjengelig for studenter på UiO og andre universiteter i Norge.


Kildene som er brukt er oppgitt som fotnoter og vi har lagt stor vekt på at informasjonen skal være lett tilgjengelig for korrigering ved at man kan klikke seg direkte inn på kilden som er brukt i beskrivelsen for oppdatert informasjon. Vi har for det meste brukt kilder øverst i Kunnskapspyramiden, dvs. kunnskapsbaserte retningslinjer, som f. eks UpToDate og BMJ Best Practice, men også systematiske oversiktsartikler, fagbøker, norske nettsider (Norsk elektronisk legehåndbok, Legemiddelhåndboka, Folkehelseinstituttets sider, Helsedirektoratet m.fl.) og veiledere fra OUS Ullevål.


Vi håper denne siden gjør læringsutbyttet ditt enda større og at du får en interessant og spennende reise gjennom ulike temaer knyttet til infeksjonsmedisin og mikrobiologi!


Lykke til!