Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Kasuistikkene under belyser hovedsakelig temaer fra teorisidene, men det vil også være spørsmål utenfra. Noen av spørsmålene er utfordrende for studenter tidlig i studiet fordi de bruker situasjoner i akuttmottak/legevakt som eksempler. Vi har gjort det slik for å utfordre studentene og prøve å få dem til å tenke bredt. Samtidig vil det gi dem en smakebit på hva de møter senere i studiet og yrkeslivet.


Hver kasuistikk har flere underspørsmål. I fasiten får man en forklaring på hvorfor man har svart riktig/galt. Hensikten med dette er å øke læringsutbyttet. Quizene består enten av single choice-spørsmål eller multiple choice-spørsmål. Dersom boksene er firkantede, betyr det at du kan krysse av for flere alternativer. Dersom du krysser av flere og det viser seg at noen av svarene er feil, kan du trykke "tilbake" i nettleseren og prøve deg på nytt så mange ganger du ønsker.


PS: Man kan bruke appen/løse caser på smarttelefon også. Et tips er å snu telefonen så man får hele skjermbildet på ett bilde.


Lykke til!