Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Informasjon om pasient 1

Pasienten er en 80 år gammel aleneboende enke. Fra tidligere har hun en god del ryggsmerter, men er ellers stort sett frisk og sprek og går lange turer hver dag. Hun ble innlagt ca én måned før filmopptaket er gjort, etter å ha blitt funnet på gulvet med venstresidig hemiparalyse.

Du får ved å trykke på "Puslebrett" muligheten til å se et videoklipp av pasienten.