Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Informasjon om pasient 5

85 år gammel aleneboende enkemann. Han har hatt permanent atrieflimmer i 11 år og er antikoagulasjonsbehandlet med warfarin (Marevan). Han behandles også for polymyalgia rheumatica. Gjennomgikk et hjernestammeinfarkt for flere år siden, og et hjerneslag med venstresidige utfall ca to år før aktuelle innleggelse. Ca. en uke før filmopptaket, under trening på dagsenteret, merket han plutselig redusert kraft og styring på høyre arm. Ved innkomst hadde han uttalt parese i armen og lett parese i beinet.

Du får ved å trykke på Trakte kaffe og Smøre brød muligheten til å se to videoklipp av pasienten.