Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Informasjon om pasient 3

60 år gammel uføretrygdet, aleneboende mann med KOLS, hypertensjon og atrieflimmer. Han bruker ingen antikoagulasjonsbehandling. Ca 2 uker før filmopptaket ble han innlagt med akutt oppstått afasi. Han hadde også fått noe dårlig styring av høyre arm, men det var ingen motoriske utfall i beinet; da ambulansen hentet ham gikk han selv ned alle trappene fra 5. etasje. Etter noen dager hadde den motoriske funksjonen også i høyre arm normalisert seg helt

Du får ved å trykke på Verktøy og Frokost muligheten til å se to videoklipp av pasienten.