Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Informasjon om pasient 4

86 år gammel kvinne, enke, bor alene. Hun har gjennomgått et hjerneslag med lette venstresidige utfall ca 1/2 år før den aktuelle innleggelsen, som fant sted en drøy uke før filmopptaket. Hun har kjent hypertensjon, hjertesvikt og atrieflimmer. Hun har videre vært mye plaget med alvorlig depresjon, og har hatt god effekt av elektrokonvulsiv behandling (ECT). På grunn av uttalt falltendens har man avstått fra antikoagulasjonsbehandling med warfarin, og i stedet gitt henne acetylsalisylsyre. Hun ble nå innlagt etter at hun ikke greide å komme seg opp om morgenen. Ved innleggelsen ble det bemerket lett venstresidig facialisparese, men ellers ingen motoriske utfall, og i journalnotat fra dagen etter innkomsten er det anført at "hun bør kunne skrives rakst ut".

Du får ved å trykke på Bretting muligheten til å se et videoklipp av pasienten.