Øyeundersøkelse/Stilling, leie og bevegelighet

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Hirschbergs test

Stilling

Covertest
Uncovertest

Med øynenes stilling menes om synslinjen fra de to øynene møtes i det punktet pasienten fokuserer på, eller om det foreligger skjeling.

 • Inspeksjon: Inspiser øynenes stilling forfra mens pasienten ser rett frem og i ulike blikkretninger. Dette kan gjøres ved H-test samtidig som undersøkelse av bevegelighet.
 • Hirschbergs test: Undersøker holder en pennelykt eller annen lyskilde rett foran nesen sin og rettet mot pasienten. Be pasienten fiksere blikket på lyskilden. Refleksen fra lyset i de to pupillene sammenliknes. Normalt skal lysrefleksen falle symmetrisk, sentralt i, eller litt nedenfor og medialt for pupillenes sentrum.
 • Covertest: For å avdekke manifest skjeling. Be pasienten fokusere på et objekt på avstand. Dekk til det ene øyet og observer samtidig det andre øyet. Dersom det øyet du ikke dekker til gjør en innstillingsbevegelse betyr det at dette øyet skjelte da begge øynene kunne se, og det foreligger manifest skjeling på dette øyet. Gjenta undersøkelsen mens pasienten fokuserer på nært hold. Undersøk det andre øye på samme måte.
 • Uncovertest: For å avdekke latent skjeling. Be pasienten fokusere på et objekt på avstand og dekk til det ene øyet. Observer det tildekte øyet mens du fjerner tildekkingen. Dersom øyet gjør en innstillingbevelse betyr det at øyet skjelte da det var dekket til, og det foreligger latent skjeling på dette øyet. Gjenta undersøkelsen mens pasienten fokuserer på nært hold. Undersøk det andre øye på samme måte.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Leie

Øynenes leie henspeiler på hvordan øynene er plassert i orbita.

 • Inspeksjon: Inspiser begge øyne forfra, fra siden og ovenifra. Ved innspeksjon ovenifra, stå bak pasienten og trekk øyelokkene opp.
  • Vurder om det foreligger eksoftalmus, enoftalmus, forskyvning av et eller begge øyne oppad, nedad, medialt eller lateralt, og grad av dette. Linjal eller eksoftalmometer kan benyttes for å måle hvor uttalt endringer i leie er.
  • Vurder symmetri.
 • Palpasjon : Denne undersøkelsen må ikke gjøres ved traumer og mistanke om perforasjon! Økt retrobulbær resistens undesøkes ved palpasjon. Be pasienten lukke øynene og se ned. Undersøker bruker tommelene og presser lett mot de lukkede øynene på begge sider samtidig. Legg merke til om det er sideforskjell. Ved høyt øyetrykk vil bulbus kjennes steinhard.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Bevegelighet

 • H-test: Undersøker ber pasienten fiksere blikket på et et objekt, for eksempel en kulepenn, som holdes opp ca en halv meter foran pasienten. Objektet beveges så frem og tilbake, opp og ned i et H-formet mønster. Spør om pasienten får dobbeltsyn i ytterstillingene. Observer og vurder øyebevegelsene og se etter pareser, skjeling og nystagmus.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Video: Undersøkelse av øyets omgivelser, stilling, leie og bevegelighet

Medvirkende: Jon Klokk Slettedal (lege), Espen Wigen Hagen ("pasient"), Christian Nissen (foto), Magnus Solvi Hoen & Espen Wigen Hagen (manus, regi og redigering), Arne Westgaard & Jon Klokk Slettedal (veiledere).

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet Foto- og videotjenesten, Universitetet i Oslo, Rikshospitalet
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen