JournalWiki:Personvern

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

JournalWiki er en e-læringsressurs i propedeutikk/journalopptak for legestudenter og annet helsepersonell.

Personvernet ivaretas på følgende måte:

  1. Alle opplysninger hentet fra pasienters sykehistorie er anonymisert.
  2. I tilfeller der det er benyttet bilder og/eller filmklipp som demonstrerer undersøkelsesfunn på pasienter, er dette alltid klarert på forhånd ved innhenting av informert muntlig og skriftlig samtykke fra pasienten.
  3. Bilder og film tas fortrinnsvis slik at kjennetegn som kan identifisere den avbildede ikke gjengis.

Prosjektet er meldt personvernombudet ved Rikshospitalet HF, som ga sin tilråding til prosjektet i brev av 2. oktober 2007. Se også samtykkeskrivet utarbeidet til bruk i dette prosjektet.

Hva må du passe på hvis du også vil bidra?

Hvis du ønsker å bidra med bilder, filmklipp og tekst hentet fra pasienter og deres sykehistorier, ber vi deg følge de samme forholdsreglene. Bruk samtykkeskrivet, og sørg for at opplysningene blir anonymisert.

På forhånd takk for alle bidrag som kan gjøre JournalWiki bedre og mer komplett!