Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Påkledning jakke

Deretter fikk pasienten i oppgave å kle på seg en jakke samt knappe igjen. Videoen er 3 minutter og 5 sekunder lang.

Se nøye gjennom videoen og legg merke til hvilke problemer pasienten har. Passer dette med de vanskene han hadde da han skulle ta på seg buksen? Etter du har studert videoen grundig, trykk på Hva så du? i menyen.