Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Verktøy

Pasienten fikk i oppgave å sage, skru i skruer og slå ned spiker. Han måtte selv velge passende redskap av de som var tilgjengelige.

Han har kun lett nedsatt koordinasjon og finmotorikk i høyre hånd. Hva det motoriske angår kan han bruke begge hendene greit i aktivitet. Videoen er 2 minutter og 57 sekunder lang.

Se nøye gjennom videoen og legg merke til hvilke problemer pasienten har. Hva slags symptom tror du disse vanskene er uttrykk for? Etter du har studert videoen grundig, trykk på Hva så du i menyen.