Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Bretting

Pasienten fikk i oppgave å brette skjorta. Videoen er 3 minutter og 20 sekunder lang.

Se nøye gjennom videoen og legg merke til hvilke problemer pasienten har. Hva slags symptom tror du disse vanskene er uttrykk for? Etter du har studert videoen grundig, trykk på Hva så du? i menyen.

Bretting