Øyeundersøkelse/Anamnese

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Øyejornalen kan gjerne være målrettet, for øvrig gjelder de samme prinsippene som generelt ved opptak av anamnese.

Generelt

 • Kjønn
 • Alder


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Hereditet

Spesielt viktig hos pasienter med spørsmål om strabisme, amblyopi, glaukom, iridosyklitt og lidelser i retina.

 • Øyesykdommer hos slektninger.
 • Opphopning av diabetes, hypertensjon eller autoimmune sykdommer.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Sosialt


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Tidligere sykdommer og øyehistorikk


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Aktuelt

Nøye kartlegging av pasientens symptomer, plager og bekymringer er viktig. De samme prinsippene gjelder her som ellers under punktet aktuelt i en medisinsk journal. Noen stikkord er:

 • Begge eller ett øye.
 • Debut - plutselig eller gradvis.
 • Karakter og intensitet.
 • Lokalisasjon: I selve øyet, i hodet, rundt øyet?
 • Utvikling, forløp og varighet.
 • Lindrende og forverrrende faktorer.

Listen nedenfor viser en del vanlige øyesymptomer og presenterende plager. Det kan være lurt å spørre spesifikt om pasienten har symptomer innen hvert hovedområde da pasienten også kan ha symptomer man ikke umiddelbart er klar over selv, f.eks synsreduksjon på ett øye.

 • Synsforstyrrelser og redusert visus: Synstap, flekker for øynene, flimring, lysglimt, blending, skygger, tåkesyn, uskarpt syn på langt hold eller på nært hold, dobbeltsyn, utfall av synsfelt, gardinfornemmelse, formforvrengning, tap av fargesyn, nattblindhet, regnbuer omkring lyskilder.
 • Smerter: Lysskyhet, smerter ved bevegelse, fremmedlegemefornemmelse, rusk i øyet, kløe.
 • Endret utseende: Skjeling, ptose, rødt øye, utstående øyne.
 • Hud- og slimhinneaffeksjon: Tørre øyne, rennende øyne, puss, rødt øye.
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Traume: Hendelsesforløp, skademekanisme, sannsynlig agens, symptomer, igangsatt behandling.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Allergier

Mange allergier kan gi øyeplager. Pollenallergi. Dyr. Medikamentallergier.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Stimulantia

Røyking.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Medikamenter

Steroider.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen