Stimulantia

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Under avsnittet stimulantia i anamnese-delen til innkomstjournalen angis om og i hvilken grad pasienten røyker (eventuelt snuser), drikker alkohol, bruker narkotika eller anabole steroider, samt om pasienten misbruker vanedannende medikamenter.

Spør for eksempel:

  • Røyker du? Hvor mange sigaretter per dag/uke, og over hvor mange år?
  • Drikker du alkohol? Sprit/vin/øl daglig/ukentlig/månedlig? Har andre reagert på alkoholinntaket?
  • Bruker du narkotika eller anabole steroider?

Misbruk av vanedannende medikamenter kommer gjerne frem av medikamentanamnesen, som gjerne tas opp umiddelbart før man spør om stimulantia. Man kan eventuelt likevel spørre direkte:

  • Bruker du vanedannende medisiner?

Nikotinavhengighet

Se hovedartikkel om røykeanamnese


Røyking er direkte årsak til en rekke sykdommer og foreløpig lite stigmatiserende for pasienter å måtte innrømme. Det er derfor ofte hensiktsmessig å be pasienten angi antall sigaretter per dag/uke.

Hvis det har relevans for det aktuelle, kan det noen ganger være greit å oppgi om pasienten har et ønske om å slutte å røyke, om røykeslutt har vært forsøkt tidligere, samt om røykeavvenningsprodukter har vært benyttet.

Snus er mindre helseskadelig enn røyk, men kan gi enda kraftigere nikotinavhengighet. Mange velger å gå over til snus når de kutter ut røyken, men hensiktsmessigheten av det er diskutabel.

Alkoholmisbruk

Alkoholmisbruk kan være av to typer:

  • regelmessig, stort inntak av alkohol
  • fyllekuler

Når man skal spørre en pasient om alkoholforbruk i forbindelse med et journalopptak, kan det ofte være hensiktsmessig å spørre: "Drikker/nyter du alkohol"? Hvis svaret er "nei", kan man gjerne følge opp med "Er du totalavholdende?" eller "Aldri?".

Hvis svaret er "ja", vil alkoholmisbrukere gjerne underestimere inntaket om man ber dem kvantifisere forbruket. Derfor kan det være hensiktsmessig å bevisst å overestimere mengden alkohol. Hvis kommunikasjonen med pasienten ser ut til å fungere greit og man med et lite smil i munnviken overdriver kraftig alkoholforbruket i forhold til hvilket svar man forventer (f.eks. "drikker du en flaske sprit om dagen?"), kan det faktisk ha en avvæpnende effekt. Mange pasienter vil føle det mindre stigmatiserende å nedjustere alkoholforbruket i forhold til det legen foreslo fremfor å måtte innrømme et enda høyere inntak enn det legen tilsynelatende forventet.

I tillegg til å be pasienten kvantifisere alkoholinntaket direkte - "drikker du sprit/vin/øl, daglig/ukentlig/månedlig?" - kan noen nøkkelspørsmål iblant indirekte avdekke et alkoholmisbruk når det ellers ville vært vanskelig for pasienten å innrømme det direkte. Fire spørsmål brukes ofte: CAGE. I mange tilfeller vil det imidlertid være tilstrekkelig å spørre følgende: "Er det noen som har reagert på alkoholinntaket ditt?"

En ikke-misbruker vil kanskje si at "kona synes jeg drikker litt lite", med et smil om munnen. Alkoholmisbrukere vil derimot kunne føle det som en lettelse å nøye seg med å referere til at "kona klager, men jeg har full kontroll" enn å måtte innrømme å ha mistet kontrollen.

Misbruk av narkotika, anabole steroider og vanedannende medikamenter

Som regel er det greit å spørre pasienten direkte: "Bruker du narkotika?" En fin, eldre frue på 75 år vil sannsynligvis bare dra på smilebåndet, men noen ganger kan man faktisk få seg en overraskelse ved å spørre direkte. Narkotikamisbruk har selvsagt betydning for helsen, og man får ikke dokumentert det i journalen hvis pasienten ikke nevner det og legen ikke spør.

Hvis pasienten er en 29 år gammel mann med utseende som en "gjennomsnittlig torpedo", kan du ikke regne med å få avdekket et eventuelt amfetaminmisbruk uansett hva du spør, men det er slett ikke umulig. Slike pasienter er ofte opptatt av kontroll og kroppsbeherskelse og kan ofte være være interessert i å få ytterligere bekreftelse på at det faktisk er "ufarlig" å misbruke amfetamin eller anabole steroider. Uansett, det er bare å spørre. Slike pasienter svarer bare "nei" hvis de ikke har lyst til å innrømme noe misbruk. Hvis du ikke spør, får du heller ikke noe svar.

Misbruk av vanedannende medikamenter vil ofte kunne komme frem når man ber pasienten angi hvilke legemidler som benyttes, altså tilsynelatende som del av medikamentanamnesen. Medikamentmisbruket blir da gjerne tonet ned og gjort mindre stigmatiserende ved at pasienten angir en mer eller mindre "fornuftig" forklaring på hvorfor inntaket av dette potensielt vanedannende legemidlet er nødvendig. I mange tilfeller kan det være lurt å tenke igjennom fremgangsmåten dersom man synes det er naturlig å korrigere pasienten på eventuelle feiloppfatninger med hensyn til nytten av å bruke slike medisiner på den indikasjon som pasienten angir. Selv om slike pasienter trenger korreksjon og veiledning av kvalifisert helsepersonell, kan det være hensiktsmessig å utsette dette til en senere anledning hvis det ikke har direkte relevans for det aktuelle.

Eksempel fra studentjournal

Sluttet å røyke i 1986. Røyket da rundt 10 om dagen. Pasientens kone er storrøyker. Drikker bare alkohol i helgene, er da gjerne vodka med cola. Misbruker ingen medikamenter eller narkotiske stoffer.

Kommentar til studentjournalen

Fint om du kunne angitt mengden vodka i helgene - det kan faktisk også representere et misbruk hvis han har fyllekule hver helg. Har noen f.eks. reagert på alkoholinntaket? Det er faktisk et ganske "smart" spørsmål, som ofte kan få pasienter til å "røpe" et alkoholproblem.