Øyeundersøkelse/Øynenes omgivelser

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Øynenes omgivelser omfatter huden omkring øynene, øyelokk med cilier og tåreveier.

Inspeksjon

  • Se etter utslett, fargeforandringer, puss, sår og tumores.
  • Øyelokk skal ligge an mot bulbus med ciliene vendt utover. Be pasienten lukke øyet for å se etter lukkedefekt. Se etter ptose, ektropion, entropion.
  • Tårepunkter: Se at nedre og øvre tårepunkt ligger an mot bulbus.
  • Øyespalter: Randen på øvre øyelokk skal normalt befinne seg 1-2 mm nedenfor limbus.
  • Øvre øyelokk kan everteres for å inspisere baksiden av øyelokket og fornix superior.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Palpasjon

  • Orbitaranden. Aktuelt ved traumer.
  • Tåresekkene. Se om det tømmer seg puss fra nedre tårepunkt.
Bildet viser Schirmers prøve

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Schirmers prøve

  • Test av tåreproduksjonen. Ikke en del av standard øyeundersøkelse.
  • Utførelse: Et eget filterpapir til måling av tåreproduksjon legges inn under nedre øyelokk. Papiret suger til seg tårevæske, og leses av.
  • Undersøkelsen kan gjøres med og uten bedøvende øyedråper. Med bedøvelse vil kun basalsekresjonen måles. Uten bedøvelse vil man få stimulert reflektorisk tåresekresjon, og måler dermed total tåreproduksjon.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Video: Øyets omgivelser, stilling, leie og bevegelighet

Medvirkende: Jon Klokk Slettedal (lege), Espen Wigen Hagen ("pasient"), Christian Nissen (foto), Magnus Solvi Hoen & Espen Wigen Hagen (manus, regi og redigering), Arne Westgaard & Jon Klokk Slettedal (veiledere).

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet Foto- og videotjenesten, Universitetet i Oslo, Rikshospitalet

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Video: Evertering av øvre øyelokk

Medvirkende: Jon Klokk Slettedal (lege), Espen Wigen Hagen ("pasient"), Christian Nissen (foto), Magnus Solvi Hoen & Espen Wigen Hagen (manus, regi og redigering), Arne Westgaard & Jon Klokk Slettedal (veiledere).

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet Foto- og videotjenesten, Universitetet i Oslo, Rikshospitalet

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen