Aksessoriske respirasjonsmuskler

Fra JournalWiki
Revisjon per 3. sep. 2009 kl. 06:57 av imported>Arne (→‎Kilder)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Aksessoriske respirasjonsmuskler brukes under behov for økt ventilasjon i lungene.

Aksessoriske inspirasjonsmuskler

Disse brukes under fysisk aktivitet, eller hos pasienter med restriktive og obstruktive lungesykdommer:

  • M. sternocleidomastoideus: trekker thorax opp via clavicula og sternum.
  • Mm. scalenii: eleverer første ribben.
  • M. serratus posterior superior: øker thoraxvolumet ved å øke tranversaldiameteren i frontal og sagittalplanet.
  • Mm. pectorales: fikserer clavicula.


Se også inspirasjon.

Aksessoriske ekspirasjosmuskler

Disse brukes under fysisk aktivitet og hos pasienter med obstruktive lungesykdommer:

  • Abdominalmuskulatur(M. obliquus ext/int. abdominis, m. transversus abdominis, m. rectus abdominis): øker intraabdominalt trykk som også kan presse diaphragma cranialt og dermed øke det intrathorakale trykket.
  • M. latissimus dorsi og M. teres major: trekker thorax nedover, og reduserer thoraxvolumet. (Antagonist til Mm. serratus post. sup?)
  • M. serratus posterior inferior: trekker de 8. -12. ribben nedover, og reduserer thoraxvolumet.
  • M. quadratus lomborum: fikserer tolvte ribbei.

Bruk av aksessoriske ekspirasjonsmuskler ved obstruktive lungesykdommer skyldes lungenes manglende evne til å trekke seg sammen. Pasienter kompenserer da ved at han/hun forsøker å presse sammen lungene mekanisk for å komprimere dem. Dette akkompagneres ofte av symptomer som tønnebryst, forlenget ekspirium, leppepusting og dyspné.


Se også ekspirasjon.

Kilder

Dahl H, Rinvik E: Menneskets funksjonelle anatomi, 1. utgave. Cappelen akademisk forlag 1999 (BIBSYS)