Leppepusting

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Leppepusting(eng: pursedlip-breathing) er et klinisk funn ved obstruktive lungesykdommer, deriblant KOLS og emfysem.

Årsaken til tilstanden er lungenes manglende elastisitet og dermed evne til å trekke seg sammen, som ofte skyldes destruksjon av lungevev og elastiske fibre. Dermed blir fry intrabronkiale trykket for lavt til at tilstrekkelig luft blir ekspirert. Derfor vil pasienter kunne lære seg å kompensere ved å presse sammen leppene og dermed øke det intrabronkiale trykket slik at de distale bronkiene blir ekspandert over lenger tid og dermed kan tillate en større mengde luft å passere.

Leppepusting ved obstruktive lungesykdommer akkompagneres ofte av andre symptomer som dyspné, tønnebryst, forlenget ekspirium og bruk av aksessoriske respirasjonsmuskler.