Anemi

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Definert som for lav konsentrasjon av hemoglobin i blodet. Dette kan ha årsak i for få erytrocytter, for lite hemoglobin i hver erytrocytt eller økt plasmavolum. Pasienten er gjerne slapp og blek i huden, men dette er ikke sikre tegn før hemoglobinverdiene er lavere enn omtrent 8 g/dL (nedre grense for normalområdet er ca 11 g/dL). Blekhet ved anemi kan være lettest å se i håndfurene og på konjunktiva.

Klassifikasjon:

Basert på MCV: microcytær, nomrmocytær, macrocytær.
MCV står for Mean Corpuscular Volume og beskriver størrelsen på erytrocyttene. Normalverdien for MCV er 78-98 fl.
MCV = Hematokrit (g/L) / Erytrocyttkonsentrasjonen (per liter)

Basert på MCH: hypokromisk, normokromisk, hyperkormisk
MCH står for Mean Corpuscular Hemoglobin og beskriver hemoglobininnholdet i erytrocyttene. Jo lavere MCH jo blekere vil erytrocytten se ut. Normalverdi for MCH er 28-32 pg.
MCH = Hemoglobinkonsentrasjonen (g/dL) / Erytrocyttkonsentrasjonen (per liter)

For å finne årsaken til pasientens anemi kan det være aktuelt å vurdere et blodutstryk, samt måle ferritin ("jernlagrene") i serum. Man kan også måle nivåene av jern og transferrin (det samme som TIBC, Total Iron-Binding Capacity) i serum.

Kilder: J.C.E Underwood: General and Systematic Pathology 4th edt.