Appendisitt

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Appendisitt: blindtarmbetennelse (egentlig betennelse i blindtarmsvedhenget).

Appendisitt er vanligvis en akutt inflammasjon i appendix vermiformis (blindtarmsvedhenget, ofte bare kalt blindtarmen). I noen tilfeller kan appendisitt være mer subakutt (varighet flere dager) eller kronisk (varighet uker eller mer). Symptomene består typisk av diffuse magesmerter initialt, og eventuelt smertevandring mot McBurneys punkt dersom betennelsen tiltar og etter hvert affiserer peritoneum. Ofte ledsages smertene av nedsatt matlyst og eventuelt litt kvalme, samt iblant lett temperaturforhøyelse.

Kraftig oppkast og feber er imidlertid ikke typisk og peker heller i retning av f.eks. gastroenteritt (se negative symptomer).

Ved mistanke om appendisitt er klinisk undersøkelse av abdomen sentralt. Hvis undersøkelsen ikke er konklusiv, kan det være riktig å legge inn pasienten for aktiv observasjon, gjerne med innleggelsesdiagnosen "akutt abdomen". Slike pasienter legges inn på kirurgisk avdeling og tilses jevnlig av vakthavende kirurg. Ved innleggelse utføres gjerne også supplerende undersøkelser som blodprøver, urinstix-undersøkelse og eventuelt bildeundersøkelser som ultralyd eller CT av abdomen.

I noen tilfeller vil symptomene klinge av uten at man fastslår noen sikker årsak til magesmertene, og pasienten kan da utskrives etter en viss tids observasjon. Andre ganger vil det kunne tilkomme symptomer som gjør at man diagnostiserer andre tilstander, f.eks. cholecystitt, gastroenteritt eller urinveisinfeksjon. Hvis derimot smertene vedvarer og eventuelt tiltar, eller det ved gjentatt undersøkelse av abdomen tilkommer mer spesifikke tegn på appendisitt (eller andre funn som gjør det nødvendig å operere, f.eks. akutt peritonitt), vil man gjennomføre et laparoskopisk (eventuelt åpent) inngrep for inspeksjon av bukhulen og eventuelt fjerning av blindtarmen dersom denne er inflammert.