CRP

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

CRP står for C-reaktivt protein, en akuttfaseprotein som frigjøres fra leveren under en betennelsesprosess. IL-6 frigjort fra lokale vevsmakrofager er spesielt viktige for aktiveringen.

Funksjon

CRP har evnen til å binde seg til bakterier og kan trolig aktivere komplementsystemet.

Diagnostisk bruk

CRP brukes hyppig som en markør på inflammasjonsnivå. Normalt skal CRP-nivå være < 5 mg/L.

CRP-nivået i seg selv sammenligknet med klinikken kan brukes til å identifisere hvorvidt betennelsen er infeksjonsbetinget, og kan til en viss grad si om det er viralt eller bakterielt. Ved høye nivåer(over 100) vil bakteriell infeksjon være svært aktuelt. En CRP lavere enn ca. 50 kan skyldes virus. Lave nivåer av CRP på mellom 5 og 30 kan skyldes automimmune sykdomerMal:Trenger referanse.

Høysensitiv CRP

Metoden høysensitiv CRP kan detektere nøyaktive CRP-nivåer på under 5. For eksempel brukes den i hjertemedisinen, der en elevert CRP gir en betydelig økt risiko for akutt forverring av koronar sykdom. I forskningsmiljøene diskuteres det om man kan tidlig diagnostisere autoimmune sykdommer som reumatoid artritt ved å benytte seg av høysensitiv CRP.

Da høysensitiv CRP er en dyr analysemetode brukes den sjeldent i forhold til vanlig CRP.