Divertikkel

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Latin: diverticulum, diverticula (flertall)

En divertikkel er en utposning av veggen i et av kroppens hulorgan; uttrykket brukes mest om utposning av tykktarmen.

Divertikulose betyr asymptomatisk tilstedeværelse av divertikler i colon, mens divertikkelsykdom henspeiler på at divertiklene gir symptomer. Divertikulitt betyr inflammasjon av en divertikkel. Les mer om dette under artikkelen om divertikulitt.

Epidemiologi

Forekomsten av divertikler er vanskelig å måle fordi de fleste er asymptomatiske. Men man antar at de er vanlige, og i en serie obduksjonsstudier utført på slutten av 60-tallet lå forekomsten på 35-50 %. Forekomsten øker sterkt med alderen, og kjønn ser ikke ut til å spille noen rolle.

Divertikler er vanligere i industrialiserte land, og i vesten forekommer hovedtyngden av divertikler seg på venstre side av colon, hovedsakelig colon sigmoidei. I Asia og Afrika er høyresidige divertikler vanligst og prevalensen er generelt langt lavere.

Patogenese

Divertikler forekommer oftest i colon på grunn av dens spesielle oppbygning med tinea coli. I disse områdene er det brudd i det longitudinelle muskellaget der årer (vasa recta) og nerver går inn til tarmens indre sirkulære muskellag. Dette kan sees på som en svakhet i tarmveggen, og det er her divertikler oppstår. Man har også sett at det i disse områdene er økte mengder elastin og forandringer i kollagenet, samt at pasienter med divertikler har et økt trykk i colon. En teori er at lite tykktarmsinnhold som kan oppstå ved lavt inntak av fiber, fører til at det trengs et høyere trykk for å føre tarminnholdet videre.

Etiologi

Risikofaktorer inkluderer:

  • Kosthold med lavt fiberinntak
  • Lite fysisk aktivitet
  • Økende alder
  • Irritabel tarm
  • Muligens fedme

Kliniske manifestasjoner

Divertikler er vanligvis asymptomatiske. Ved divertikkelsykdom kan plagene bestå i endret avføringsmønster, smerter eller luftplager. Mange får bedring av symptomer ved å spise fiberrik mat. Symptomer kan også først oppstå når det tilkommer komplikasjoner som blødning, i form av melena eller hematokesi, eller divertikulitt.


Kilder:Tonia Young-Fadok, MD John H Pemberton, MD; Epidemiology and pathophysiology of colonic diverticular disease fra www.uptodate.com, Burkitt et al; Essensial Surgery 3rd edt, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Kumar et al; Robbins basic pathology 7th edt.