Dysfagi

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Vanskeligheter med å svelge. Det er viktig å skille dette fra odynofagi. Det er viktig å undersøke årsaken til dysfagi nærmere. Helt enkelt går det an å dele inn årsaker i 2 grupper:

  1. Mekanisk årsak; kan innebære alt fra dårlige tannproteser til cancer.
  2. Nevrologisk; både nevromuskulært og f.eks etter cerebralt insult.

Kilder: Douglas et al: Macleod's Clinical Examination 11E, N.J. Talley & S. O’Connor: clinical examination, A Systematic guide to Physical Diagnosis, 5th edt.