Epiglottitt

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Illustrasjon av strupen sett ovenfra/bakfra (Henry Gray, 1918)

Epiglottitt er en sjelden form for akutt betennelse av den nedre delen av svelget, med affeksjon av epiglottis (strupelokket). Tilstanden skyldes ofte infeksjon med bakterien Haemophilus influenzae type B, og ledsages ofte av sepsis. Da bakterien første gangen ble identifisert, trodde man denne var årsaken til influensa. Etter introduksjon av Hib-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammer er forekomsten av epiglottitt i industrialiserte land sterkt redusert.

Sykehistorie og funn

Typisk historie er et svært medtatt, febrilt barn som har pustevansker (inspiratorisk stridor), smertefulle svelgvansker som gjør at han/hun sikler, heshet, fremoverstrukket hode og irritabilitet.

Man kan ved inspeksjon av fauces kunne se en svært rødt og betent epiglottis. Likevel anbefales ikke inspeksjon da det kan forårsake brekninger og dermed gi respirasjonsstans pga. oppkast i lungene.

Behandling

Tilstanden behandles med antibiotika; for eksempel amoksicillin eller ampicillin mot følsomme H. influenzae-arter, benzylpenicilling mot streptokokker og ev. andre typer antibiotika etter resistensbestemmelse. Sykehusinnleggelse med intravenøs antibiotikabehandling og overvåkning av respirasjonen er vanligvis nødvendig ved bakteriell epiglottitt/sepsis.

Kilder

Akutt epiglottitt (sjekket 25.8.2008). Melbye H, Bjermer L og Bolle R (red.). Nettsted: Norsk Elektronisk Legehåndbok.

Haemophilus influenzae, invasiv sykdom (sjekket 27.8.2008, sist oppdatert 29.1.2008). Nasjonalt folkehelseinstitutt. Nettsted: Folkehelseinstituttet.