JournalWiki:Tidligere tilbakemeldinger

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Første fase av JournalWiki var å utarbeide en interaktiv veiledning i undersøkelse av abdomen som ledd i prosjektoppgaven til to legestudenter ved Universitetet i Oslo. JournalWiki-prosjektet er nå inne i sin andre fase, som er å utvide denne læringsressursen til å omfatte anamneseopptak og klinisk undersøkelse for alle øvrige medisinske fagområder.

Evaluering av fase 1: interaktiv veiledning i undersøkelse av abdomen

Den wiki-baserte interaktive veiledningen i undersøkelse av abdomen, med video, bilder og tekst som forklarer gangen i en abdominal undersøkelse, ble evaluert blant 16 legestudenter som hadde brukt nettressursen til og fra i en måned som ledd i propedeutikkundervisning i fjerde semester. Hensikten var å få rede på om e-læringsressursen hadde vært lett å finne frem til, om den var brukervennlig, om studentene generelt hadde likt den, samt ikke minst om de hadde hatt faglig utbytte av denne veiledningen i abdominal undersøkelse i en slik grad at de ville anbefale den for andre studenter.

Fjorten studenter besvarte anonymt det utdelte evalueringsskjemaet, der de ble stilt følgende spørsmål (se rammen nedenfor). Svarene er også angitt.

Konklusjon:

 • Studentene var fornøyd med det faglige utbyttet av nettstedet som helhet.
 • Studentene var veldig godt fornøyd med det faglige innholdet i videoen som demonstrerer undersøkelse av abdomen.
 • Alle studentene ville anbefale nettstedet til medstudenter - noen kommenterte at de allerede hadde gjort det.
 • Noen hadde til å begynne med problemer med å finne frem til innhold og med å spille av videoen, og det måtte derfor gjøres noen organisatoriske og tekniske tilpasninger underveis.Kjære medstudenter!

På nettsiden http://journal.helseleksikon.no/Undersøkelse av abdomen finner dere en nettressurs om undersøkelse av abdomen og forklaring av ord og uttrykk rundt dette. Siden er laget primært for studenter på semester 4A, men vi håper at også andre kan ha nytte av den.

Vi ønsker en kort tilbakemelding om i hvilken grad du liker dette nettstedet og finner det nyttig. Gå derfor inn på http://journal.helseleksikon.no/Undersøkelse av abdomen, utforsk siden og gi oss en liten tilbakemelding ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Skjemaet leveres til Arne Westgaard.

Med vennlig hilsen

Ingunn Marie Randulff Nielsen & Nina Elisabeth Madsen


Spørsmål 1: Klarte du å finne frem til det du ønsket på nettsiden?

Ja:11 Nei:3

Hvis NEI; kan du utdype hva som ev. var problematisk?

 • Nei: Litt uoversiktlig - kan tjene på noe mer inndeling i kapitler, ev. tema.
 • Nei: Når man ikke er sikker på hva man skal søke på, kan det være vanskelig å finne frem. Dette kan jo skyldes wikiformatet.
 • Nei: Bra på abdomen, men mangelfull på andre områder.
 • Ja, men kanskje litt uryddig satt opp. Måtte klikke meg en del frem og tilbake for å finne frem.

Kommentar: Etter at noen rapporterte vanskeligheter med å finne frem til den interaktive veiledningen i undersøkelse av abdomen, ble forsiden av JournalWikien omarbeidet og strukturen i wikien generelt noe endret slik at innholdet skulle være bedre organisert og lettere å finne frem i.

Spørsmål 2: Hadde du problemer med å spille av filmen?

Ja:7 Nei:3 Prøvde ikke:4

Hvis JA; kan du beskrive hva som var problemet?

 • Ja: Fikk ikke spilt av filmen, til tross for at jeg fulgte prosedyrene som var beskrevet.
 • Ja: Måtte gjøre innstillinger på PC'n, men fikk hjelp til dette. Da fungerte det bra.
 • Ja: Fikk ikke åpnet filen første gang jeg prøvde, men fikk det til andre gangen.
 • Ja: Det kom opp en side hvor det stod at det var forbudt område.
 • Ja: Til å begynne med ville den ikke spilles av. Filmen startet ikke. Fikk det til etter hvert.
 • Tja: Husker ikke - bare at jeg ikke har fått det til og at jeg har forsøkt flere ganger.
 • Prøvde ikke: Skal gå gjennom filmen ved anledning.

Kommentar: Etter at vi fikk tilbakemeldinger om avspillingsproblemer av streamingvideoen, endret vi konfigureringen for videoen og laget en bruksanvisning for fremgangsmåten ved avspillingsproblemer (justering av innstillinger i Quicktime-avspilleren). Dette fungerer nå bedre, men ikke optimalt, og det jobbes derfor med å få etablert en bedre løsning.

Spørsmål 3: Er du fornøyd med det faglige innholdet i filmen?

 • Veldig fornøyd:5
 • Fornøyd:5
 • Nøytral:1
 • Misfornøyd:0
 • Svært misfornøyd:0

Spørsmål 4: Er du fornøyd med ditt faglige utbytte av nettstedet som helhet, ev. forslag til forbedringer?

 • Veldig fornøyd:2
 • Fornøyd:12
 • Nøytral:
 • Misfornøyd:0
 • Svært misfornøyd:0

Har du forslag til forbedringer, ev. hva var mangelfullt?

 • Veldig fornøyd; kommentar: Strukturering av innholdet.
 • Fornøyd; kommentar: Siden er fortsatt litt mangelfull (ikke helt ferdig), men det som står der er nyttig.
 • Fornøyd; kommentar: Orden manglet.

Spørsmål 5: Er dette et nettsted du vil anbefale til dine medstudenter?

Ja:14 Nei:0

 • Ja: Allerede anbefalt.
 • Ja: Har allerede anbefalt dette til alle mine medstudenter jeg har daglig kontakt med.

Spørsmål 6: Generelle kommentarer

 • Meget engasjert og kunnskapsrik underviser - løfter propedeutikkundervisningen betraktelig.
 • Har ikke brukt ressursen mye, men synes det virker bra!
 • :-)
 • Fin veiledning.