Lungekreft

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Tumorer i lungen kan klassifiseres i primærsvulster og sekundære svulster (metastaser).

Primære lungecancer deles histologisk i 4 undertyper:

  • Småcellet carcinom: Små, relativt udifferensierte celler med ukjent opphav.
  • Ikke -småcellede carcinomer:
    • Storcellet carcinom: Store relativt udifferensierte celler med ukjent opphav.
    • Plateepitelcarcinom: Opphav i plateepitel i luftveiene.
    • Adenocarcinom: Opphav i kjertelceller.

Mens primære lungesvulster stort sett opptrer enkeltvis, finner man sekundære svulster i flertall. Disse er stort sett svært udifferensierte eller er derivat av en fremmed vevstype.