Lungevolumer

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Lungevolumer beskriver fysiske forskjeller i lungens volum, mens lungekapasiteter er kombinasjoner av ulike lungevolumer som i praksis brukes til å måle lungefunksjon.

Lungevolumer.png

Lungevolumer

Disse utgjør alle lungevolumene tilsammen utgjør det maksimale volumet lungene kan ekspanderes til:

  • Tidalvolumet (TV): Luftvolumet som inspireres eller ekspireres under hvile.
  • Inspiratorisk reservevolum (IRV): Luftvolumet som kan inspireres utover TV.
  • Espiratorisk reservevolum (ERV): Luftvolumet som kan ekspireres utover TV.
  • Residualvolum (RV): Volumet i lungene som gjenstår etter maksimal ekspirasjon.

Lungekapasiteter

  • Inspiratorisk kapasitet (IC): TV + IRV
  • Ekspiratorisk kapasitet (EC): TV + ERV
  • Vital kapasitet (VC): TV + IRV + ERV; maksimal ekspirerbar luftvolum etter maksimal inspirasjon; dvs. lungenes maksimale funksjonelle lungevolum.
  • Total lungekapasitet (TLC): VC + RV; lungenes maksimale volum etter maksimal inspirasjon.

Kilder

  • Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology, 11th Ed, 2005