Medikamenter

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Medikament-avsnittet i anamnese-delen til innkomstjournalen skal inneholde informasjon om hvilke faste legemidler pasienten tar, samt behovsforskrivning.

Før opp medikamentnavn, dosering (f.eks. antall milligram eller gram), antall tabletter, antall ganger per dag (eller uke eller måned), samt eventuelt behandlingsindikasjon.

Mal: Medikamentnavn, 20 mg, [2 tabletter] x 2

Hvis det skal tas bare en tablett av gangen med den angitte doseringen, fører man ikke opp antallet tabletter. Da skriver man bare:

Mal: Medikamentnavn, 20 mg x 2

Dette betyr at en 20 milligrams-tablett skal tas morgen og kveld.

Hvis medisinen bare skal tas én gang, fører man selvsagt opp "x 1" i stedet for "x 2".

Hovedregelen er at medisiner tas om morgenen. Hvis medisinen skal tas på et annet tidspunkt, f.eks. om kvelden, fører man opp dette (vesper føres opp for medisiner som skal tas om kvelden).

Eksempel 1
Zocor 20 mg x 1, vesper

Dette betyr: En 20 milligrams tablett Zocor hver kveld. Hvis det er opplagt at behandlingen gis pga dyslipidemi, trenger man ikke føre opp behandlingsindikasjonen.

Eksempel 2
Atenolol 50 mg x 1, mot migrene

For denne medisinen, en betablokker, er det ikke opplagt hva som er indikasjonen for behandling. Indikasjon kunne være både angina, hypertensjon eller som her migrene. Med mindre det tydelig fremgår av avsnittet tidligere sykdommer, bør behandlingsindikasjon være nevnt her (eventuelt begge steder).