Orienterende nevrologisk undersøkelse

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Orienterende nevrologisk undersøkelse er en forenklet nevrologisk vurdering med tanke på å avdekke nevrologiske sykdomstegn, gjerne som ledd i en annen undersøkelse. Hvilke nevrologiske tester man gjør som ledd i en orienterende nevrologisk undersøkelse vil avhenge av settingen.

Eksempler på ulike settinger:

  • skrubbsår i pannen: fraktur, intrakraniell blødning?
  • synkope: forårsaket av intrakraniell patologi?
  • forvirring: intrakraniell patologi, eller nedsatt kognitiv funksjon?
  • rus: intrakraniell patologi?

I en standard innkomstjournal hører det med å angi våkenhet (dvs bevissthetsgrad) og grad av orientering og samarbeidsevne under den generelle beskrivelsen ved status presens.

Utover denne generelle beskrivelsen kan følgende kortfattede normalbeskrivelse ofte være dekkende og refereres under avsnittet om orienterende nevrologisk undersøkelse helt til sist under status presens:

Sidelik kraft og sensibiltet i alle ekstremiteter. Ingen fokale nevrologiske utfall. Ingen dysdiadokinesi. Negativ Rombergs prøve. Finger-nese-test u.a. Kne-hel-test u.a. Sidelike reflekser i u.eks og o.eks. Nedadvendte plantarreflekser.

Tips.png

Tips: Omfanget av den orienterende nevrologiske undersøkelsen avhenger av settingen

Eksempel: Pasient kommer på legevakten for å få behandlet et skrubbsår i pannen etter å ha falt på fortauet.

Diagnose: Kun skrubbsår, eller intrakraniell patologi?

Etter å ha renset og plastret såret (eventuelt gitt påfylling med stivkrampevaksine) tenker du å gjøre en orienterende nevrologisk undersøkelse.

Mål med undersøkelsen:
  • Er det tegn til intrakraniell patologi som følge av hodeskaden, for eksempel fraktur/blødning? (Husk også å spørre om bruk av blodfortynnende og annet som kan disponere for intrakraniell patologi.)
  • Kan pasienten ha fått et hjerneslag ("drypp") eller et epileptisk anfall som foranledning til at han falt og slo seg? (Vurder også f.eks. EKG, Hb og blodsukker.)

Eksempel på normalbeskrivelse av den orienterende nevrologiske undersøkelsen i denne settingen:

Våken og klar, GCS 15. Orientert for tid, sted, person og situasjon. Mentalt og allment upåfallende. Normal gange, inkl. tå- og hælgang. Koordinerte bevegelser av armer og ben, med normal og sidelik kraft og sensibilitet. Sidelike pupiller som reagerer normalt på lys. Normal blikkbevegelighet i alle retninger, ingen nystagmus. Normale patellar- og akillesreflekser, 2+ sidelikt. Nedadvendte (eller indifferente) plantarreflekser, sidelikt.

Eventuelt utvidet hjernenerveundersøkelse: Ingen ansiktsskjevhet, ikke nedsatt kraft i mimisk muskulatur. Normal sensibilitet for lett berøring i ansikt. Upåfallende hørsel. Normal tale. Ingen uvula- eller tunge-deviasjon. God kraft ved elevasjon av skuldre.

Eventuelt enda mer: Rombergs prøve negativ. Normal finger-nese-prøve. Ingen dysdiadochokinesi. Normalt tempo på hender og føtter. Ingen spastisitet.

Mer om nevrologisk undersøkelse