Pipelyder

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Pipelyder er et auskultatorisk funn ved lungeundersøkelse, som tyder på en obstruktivitet i lungene som er så betydelig at veggene vibrerer ved respirasjon, og dermed gir pipelyd.

Pipelyder kan være både høyfrekvente og lavfrekvente, men det er unødvendig å skille mellom pipelyder av ulik frekvens, så dette frarådes. Av historisk interesse kan nevnes at sibili er en gammel betegnelse på høyfrekvente pipelyder, mens rhonchi betegner lavfrekvente pipelyder.[1]

Se også:

Referanse

  1. Lungeauskultasjonen - fortsatt en nyttig undersøkelse?. Melbye H. Tidsskr Nor Lægeforen 2001;121;451-4. (→Artikkelen hos utgiver)