Quiz:Hovedside

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en prosjektside for å planlegge tilrettelegging for Quiz på JournalWiki.

Quiz

<quiz display=simple> {Skriv spørsmålet her... |type="()"} + Det riktige svaret. - Feil eller villedende svar. - Feil eller villedende svar. - Feil eller villedende svar.

{Hva er hovedstaden i Skandinavia? |type="()"} + Stockholm || Svenskene fortjener å bli fremhevet som Skandinavias hovedsete siden vi slår dem på de fleste andre områder. - Drammen. || Kunne vært et bra alternativ. - Trondheim. || Er nok riktig svaralternativ i manges øyne. - København. || Kanskje Nordens hovedstad, men neppe Skandinavias.

</quiz> Flere eksempler

Flash cards

Flash cards

Dynamic page list (DPL)

DPL kan brukes for å hente frem lenke til tilfeldige sider basert på kategorier.)

Her er noen tilfeldig valgte artikler med videoer: {{#dpl: |category = videoer |mode = unordered |randomcount=3 }}

Hvis man tildeler quizer kategorier innen ulike fagområder (f.eks. ØYE, ØNH, GYN, etc), kan man dermed få hentet frem automatisk en tilfeldig quiz innen et på forhånd valgt fagområde.

Tilfeldig side

I tillegg til DPL, kan man videresende direkte til en tilfeldig side slik:

  1. spesial:random: videredirigerer til en tilfeldig side i hele journalwiki
  2. spesial:random/JournalWiki: videredirigerer til en tilfeldig side i navnerommet "JournalWiki".

Et navnerom er et underområde til bruk for bestemte formål, først og fremst for å tydeliggjøre at innhold er prinsipielt forskjellig. "JournalWiki"-navnerommet er stort sett hjelpefiler og ikke fagartikler om undersøkelsesmetodikk, i motsetning til hovednavnerommet. Det er nå også opprettet et nytt navnerom som heter Quiz. Artikler som legges i dette navnerommet, kan håndteres helt atskilt fra artiklene i hovednavnerommet, samtidig som det fortsatt vil være mulig å lenke internt mellom artikler på tvers av de ulike navnerommene.