Quiz:Spinalpunksjon/klinisk/fasit

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

KLINISK QUIZ om spinalpunksjon

Hvilke av følgende tilstander er indikasjon for spinalpunksjon. Flere riktige svaralternativer.

 1. Meningitt
 2. Hjerneabscess
 3. Polyneuropati
 4. Subaraknoidal blödning
 5. Lymfom
 6. Prolaps
 7. Hydrocephalus
 8. MS
 9. Neoplastisk process i det sentrale nervesystemet

RIKTIGE SVAR: 1, 2, 4, 7, 8, 9

Ved en spinalpunksjon, fra hvilket væskerom tas det ut spinalvæske til undersøkelse?

 1. Epiduralrommet
 2. Rommet mellom de to duramater bladene
 3. Subduralrommet
 4. Subarachnoidalrommet
 5. Canalis centralis

RIKTIG SVAR: 4