Sosialt

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Under sosialt-avsnittet i anamnese-delen av innkomstjournalen fører man opp sosiale forhold av betydning for helsen. Spesielt viktig er det å få frem i hvilken grad pasienten vil kunne klare seg hjemme og på jobb etter utskrivning.

Eksempel 1: For pasienter som legges inn med lårhalsbrudd er det vesentlig å vite om pasienten bor i bolig med eller uten trapper. Dette bør stå allerede i innkomstjournalen, slik at man i god tid får planlagt og tilrettelagt for at pasienten skal klare seg ved utskrivelse - f.eks. kan det i dette eksempelet være aktuelt å henvise pasienten til et midlertidig rehabiliteringsopphold fremfor direkte utskrivelse til hjemmet.

Eksempel 2: For mange kan det være helt uproblematisk å jobbe selv om man skulle ha fått et sår på fingeren. Kanskje det går litt tregere på jobb når man ikke kan bruke begge hendene, men mange vil likevel ha arbeidsforhold som gjør det nokså uproblematisk å være i arbeid selv med et sår på fingeren. For en servitør eller kokk vil det imidlertid være yrkesforbud så lenge det er mulighet for å spre smitte fra et slikt sår.

Kort oppsummert: Sosialt-avsnittet bør inneholde opplysninger om sivil status, yrke/økonomi (sykemelding/trygd?), boforhold (etg./heis?), daglig funksjon, nettverk, hjelp (hjemmehjelp/-sykepleie?).