Artikler med færrest revisjoner

Hopp til navigering Hopp til søk

Nedenfor vises opptil 250 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 250.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Tonisk pupille‏‎ (1 revisjon)
 2. Hodepine‏‎ (1 revisjon)
 3. Netthinnen‏‎ (1 revisjon)
 4. Arteriovenøse kryssninger‏‎ (1 revisjon)
 5. Infarkter‏‎ (1 revisjon)
 6. Mikroaneurisme‏‎ (1 revisjon)
 7. Makula‏‎ (1 revisjon)
 8. Peripapillært‏‎ (1 revisjon)
 9. Visus‏‎ (1 revisjon)
 10. Fargesyn‏‎ (1 revisjon)
 11. Skotomer‏‎ (1 revisjon)
 12. Øye: Visus, synsfelt og refraksjonering‏‎ (1 revisjon)
 13. Retina‏‎ (1 revisjon)
 14. Fundoskop‏‎ (1 revisjon)
 15. Oftalmoskopi‏‎ (1 revisjon)
 16. Netthinnnen‏‎ (1 revisjon)
 17. Sigrid A. de Rodez Benavent‏‎ (1 revisjon)
 18. Papille‏‎ (1 revisjon)
 19. Stria‏‎ (1 revisjon)
 20. Mors‏‎ (1 revisjon)
 21. Høyt blodtrykk‏‎ (1 revisjon)
 22. Lungeembolisme‏‎ (1 revisjon)
 23. Kvalme‏‎ (1 revisjon)
 24. Oppkast‏‎ (1 revisjon)
 25. Fetor hepaticus‏‎ (1 revisjon)
 26. Føtor hepaticus‏‎ (1 revisjon)
 27. Fetor‏‎ (1 revisjon)
 28. Utslett‏‎ (1 revisjon)
 29. Føtor‏‎ (1 revisjon)
 30. Dysphagia‏‎ (1 revisjon)
 31. Odynophagia‏‎ (1 revisjon)
 32. Haematemesis‏‎ (1 revisjon)
 33. Undersøkelse av collum‏‎ (1 revisjon)
 34. Retinale blødninger‏‎ (1 revisjon)
 35. Kronisk obstruktiv lungesykdom‏‎ (1 revisjon)
 36. Ikke-småcellet lungekreft‏‎ (1 revisjon)
 37. Ribbensbrudd‏‎ (1 revisjon)
 38. Traume‏‎ (1 revisjon)
 39. Lungegrenser‏‎ (1 revisjon)
 40. Purulent‏‎ (1 revisjon)
 41. Tropikamid‏‎ (1 revisjon)
 42. Hypertensjon‏‎ (1 revisjon)
 43. Akutt betennelse‏‎ (1 revisjon)
 44. Stomatitis‏‎ (1 revisjon)
 45. Galleblærebetennelse‏‎ (1 revisjon)
 46. Lyskebrokk‏‎ (1 revisjon)
 47. Kammervæsken‏‎ (1 revisjon)
 48. Douglasabscess‏‎ (1 revisjon)
 49. Mydiatrikum‏‎ (1 revisjon)
 50. Øsofageal refluks‏‎ (1 revisjon)
 51. Defekasjon‏‎ (1 revisjon)
 52. Asystoli‏‎ (1 revisjon)
 53. Tachypnea‏‎ (1 revisjon)
 54. Efflorescens‏‎ (1 revisjon)
 55. Diabetes‏‎ (1 revisjon)
 56. Intraokulær blødning‏‎ (1 revisjon)
 57. Pes carinatum‏‎ (1 revisjon)
 58. Pes excavatum‏‎ (1 revisjon)
 59. Auskultasjon av lunge‏‎ (1 revisjon)
 60. Fauces‏‎ (1 revisjon)
 61. Haematokhezia‏‎ (1 revisjon)
 62. Pleurocentese‏‎ (1 revisjon)
 63. Hippokratiske fingre‏‎ (1 revisjon)
 64. Abscess‏‎ (1 revisjon)
 65. Immunglobulin‏‎ (1 revisjon)
 66. Costa‏‎ (1 revisjon)
 67. Ventilpneumothorax‏‎ (1 revisjon)
 68. Pulm‏‎ (1 revisjon)
 69. Eksaserbasjon‏‎ (1 revisjon)
 70. Diastolen‏‎ (1 revisjon)
 71. Tensjonspneumothorax‏‎ (1 revisjon)
 72. Bronkodilatorer‏‎ (1 revisjon)
 73. Intraokulært trykk‏‎ (1 revisjon)
 74. Subakutt‏‎ (1 revisjon)
 75. Thoraxdren‏‎ (1 revisjon)
 76. Immunoglobuliner‏‎ (1 revisjon)
 77. Pleuraempyem‏‎ (1 revisjon)
 78. Subkapsulær katarakt‏‎ (1 revisjon)
 79. Basalsekresjon‏‎ (1 revisjon)
 80. BT‏‎ (1 revisjon)
 81. Analgetika‏‎ (1 revisjon)
 82. Nevrologi‏‎ (1 revisjon)
 83. Hemithorax‏‎ (1 revisjon)
 84. Feces‏‎ (1 revisjon)
 85. Pleural effusjon‏‎ (1 revisjon)
 86. Mediastinitt‏‎ (1 revisjon)
 87. Dempet perkusjonslyd‏‎ (1 revisjon)
 88. Stokes krage‏‎ (1 revisjon)
 89. Foetor‏‎ (1 revisjon)
 90. Hypoventilasjon‏‎ (1 revisjon)
 91. Linseluksasjon‏‎ (1 revisjon)
 92. Abdomen‏‎ (1 revisjon)
 93. Pulmones‏‎ (1 revisjon)
 94. Sclera‏‎ (1 revisjon)
 95. Lamina mucosa‏‎ (1 revisjon)
 96. Lungesinus‏‎ (1 revisjon)
 97. Skjelling‏‎ (1 revisjon)
 98. Hyperpné‏‎ (1 revisjon)
 99. Pleuradren‏‎ (1 revisjon)
 100. Psoriasis‏‎ (1 revisjon)
 101. Krysningsfenomener‏‎ (1 revisjon)
 102. Hypersonor perkusjonslyd‏‎ (1 revisjon)
 103. Hyperplasi‏‎ (1 revisjon)
 104. Empyem‏‎ (1 revisjon)
 105. Deskvamasjon‏‎ (1 revisjon)
 106. Hjertedempning‏‎ (1 revisjon)
 107. Anoreksi‏‎ (1 revisjon)
 108. Hyperkapni‏‎ (1 revisjon)
 109. Akutt‏‎ (1 revisjon)
 110. Lungebetennelse‏‎ (1 revisjon)
 111. Cancer pulmones‏‎ (1 revisjon)
 112. Mykt eksudat‏‎ (1 revisjon)
 113. Foveolarefleks‏‎ (1 revisjon)
 114. Ventilasjonsfrekvens‏‎ (1 revisjon)
 115. Systolen‏‎ (1 revisjon)
 116. Inspiriet‏‎ (1 revisjon)
 117. Refluks‏‎ (1 revisjon)
 118. Infeksjon‏‎ (1 revisjon)
 119. Hypertrofi‏‎ (1 revisjon)
 120. Intrakranielt trykk‏‎ (1 revisjon)
 121. Slim‏‎ (1 revisjon)
 122. Trommestikkefingre‏‎ (1 revisjon)
 123. Ulcus pepticum‏‎ (1 revisjon)
 124. PEF‏‎ (1 revisjon)
 125. Atopi‏‎ (1 revisjon)
 126. Undersøkelse av munnhulen‏‎ (1 revisjon)
 127. Respirasjonslyd‏‎ (1 revisjon)
 128. Glossitt‏‎ (1 revisjon)
 129. Perkusjonslyder‏‎ (1 revisjon)
 130. Leptomeningene‏‎ (1 revisjon)
 131. Melena‏‎ (1 revisjon)
 132. Lenkebibliotek diskusjon:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer‏‎ (1 revisjon)
 133. Pulmonal‏‎ (1 revisjon)
 134. Lymfom‏‎ (1 revisjon)
 135. Granulomer‏‎ (1 revisjon)
 136. Torakotomi‏‎ (1 revisjon)
 137. Kakeksi‏‎ (1 revisjon)
 138. Odynofagi‏‎ (1 revisjon)
 139. Hardt eksudat‏‎ (1 revisjon)
 140. Makulaødem‏‎ (1 revisjon)
 141. Stafylokokker‏‎ (1 revisjon)
 142. Thorax‏‎ (1 revisjon)
 143. Flail chest‏‎ (1 revisjon)
 144. Ekspiriet‏‎ (1 revisjon)
 145. Palpasjon‏‎ (1 revisjon)
 146. Vesikulær respirasjonslyd‏‎ (1 revisjon)
 147. Dyp venetrombose‏‎ (1 revisjon)
 148. Precordium‏‎ (1 revisjon)
 149. Eksoftalmometer‏‎ (1 revisjon)
 150. Lenkebibliotek:Øre-nese-halssykdommer‏‎ (1 revisjon)
 151. Spontanpneumothorax‏‎ (1 revisjon)
 152. Bronkial blåst‏‎ (1 revisjon)
 153. Respiratoriske inndragninger‏‎ (1 revisjon)
 154. Virchows glandel‏‎ (1 revisjon)
 155. Eksantem‏‎ (1 revisjon)
 156. Arytmi‏‎ (1 revisjon)
 157. FEV1‏‎ (1 revisjon)
 158. Uten anmerkning‏‎ (1 revisjon)
 159. Straksallergi‏‎ (1 revisjon)
 160. Opsonin‏‎ (1 revisjon)
 161. Kardiologisk undersøkelse av barn‏‎ (1 revisjon)
 162. Tåreflod‏‎ (1 revisjon)
 163. Pleurodese‏‎ (1 revisjon)
 164. Slimlyder‏‎ (1 revisjon)
 165. Oppheng av infusjonsløsninger‏‎ (1 revisjon)
 166. Binokulært utfall‏‎ (1 revisjon)
 167. Troisiers tegn‏‎ (1 revisjon)
 168. Dempning‏‎ (1 revisjon)
 169. Anteroposteriore diameter‏‎ (1 revisjon)
 170. Trombocytopeni‏‎ (1 revisjon)
 171. Ekskoriasjon‏‎ (1 revisjon)
 172. Venestuvning‏‎ (1 revisjon)
 173. Svekket respirasjonslyd‏‎ (1 revisjon)
 174. Papilleekskavasjon‏‎ (1 revisjon)
 175. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Anamneseopptak ved hjertesykdommer‏‎ (1 revisjon)
 176. Pneumocystis jirovecii‏‎ (1 revisjon)
 177. Hemoglobin‏‎ (1 revisjon)
 178. Knatrelyder‏‎ (1 revisjon)
 179. Gnidningslyder‏‎ (1 revisjon)
 180. Quiz:Spinalpunksjon/klinisk‏‎ (1 revisjon)
 181. Quiz:Spinalpunksjon/teknisk‏‎ (1 revisjon)
 182. Senerefleker‏‎ (1 revisjon)
 183. Abrasio‏‎ (1 revisjon)
 184. FVC‏‎ (1 revisjon)
 185. Infestasjon‏‎ (1 revisjon)
 186. Teleangiektasi‏‎ (1 revisjon)
 187. Hyperventilasjon‏‎ (1 revisjon)
 188. Allergi‏‎ (1 revisjon)
 189. Ulcerøs kolitt‏‎ (1 revisjon)
 190. Amblyopi‏‎ (1 revisjon)
 191. Røyking‏‎ (1 revisjon)
 192. Hematokesi‏‎ (1 revisjon)
 193. Fremmedlyder‏‎ (1 revisjon)
 194. Ekte krupp‏‎ (1 revisjon)
 195. Arrbrokk‏‎ (1 revisjon)
 196. Sarkoidose‏‎ (1 revisjon)
 197. Takypné‏‎ (1 revisjon)
 198. Pustebesvær‏‎ (1 revisjon)
 199. Erythema nodosum‏‎ (1 revisjon)
 200. Lungeinfarkt‏‎ (1 revisjon)
 201. Sensorisk hørselstap‏‎ (1 revisjon)
 202. Øre‏‎ (1 revisjon)
 203. Lymfeknute‏‎ (1 revisjon)
 204. Streptokokker‏‎ (1 revisjon)
 205. Adies syndrom‏‎ (1 revisjon)
 206. Seboreisk eksem‏‎ (1 revisjon)
 207. Beta2-agonist‏‎ (1 revisjon)
 208. Respirasjonsfrekvens‏‎ (1 revisjon)
 209. Pleuritt‏‎ (1 revisjon)
 210. Forsert ekspirasjon‏‎ (1 revisjon)
 211. ACB‏‎ (1 revisjon)
 212. Fordøyelseskanalen‏‎ (1 revisjon)
 213. Trakeitt‏‎ (1 revisjon)
 214. Brystkassen‏‎ (1 revisjon)
 215. Caput medusa‏‎ (1 revisjon)
 216. Konsolidering‏‎ (1 revisjon)
 217. Torakocentese‏‎ (1 revisjon)
 218. Blodtrykk‏‎ (1 revisjon)
 219. Opportunistisk infeksjon‏‎ (1 revisjon)
 220. Epiglottis‏‎ (1 revisjon)
 221. Koilonyki‏‎ (1 revisjon)
 222. Leukonyki‏‎ (1 revisjon)
 223. Stridor‏‎ (1 revisjon)
 224. Sonor‏‎ (1 revisjon)
 225. Perifer cyanose‏‎ (1 revisjon)
 226. Trokar‏‎ (1 revisjon)
 227. Aortokoronar bypassoperasjon‏‎ (1 revisjon)
 228. Thoraxvegg‏‎ (1 revisjon)
 229. Slimhinne‏‎ (1 revisjon)
 230. Iskemi‏‎ (1 revisjon)
 231. Spirometri‏‎ (1 revisjon)
 232. Pneumonitt‏‎ (1 revisjon)
 233. Pharynx‏‎ (1 revisjon)
 234. Urglassnegl‏‎ (1 revisjon)
 235. Emesis‏‎ (1 revisjon)
 236. Lungeinfiltrat‏‎ (1 revisjon)
 237. Tachypné‏‎ (1 revisjon)
 238. Konduktivt hørselstap‏‎ (1 revisjon)
 239. Pneumoni‏‎ (1 revisjon)
 240. Ekkymose‏‎ (1 revisjon)
 241. Spidernævus‏‎ (1 revisjon)
 242. Thymus‏‎ (1 revisjon)
 243. Gynekomasti‏‎ (1 revisjon)
 244. Gastrointestinaltractus‏‎ (1 revisjon)
 245. Pleura‏‎ (1 revisjon)
 246. Overflatisk respirasjon‏‎ (1 revisjon)
 247. Undersøkelse ved infeksjonssykdommer‏‎ (1 revisjon)
 248. Lys-nær-dissosiasjon‏‎ (1 revisjon)
 249. Lysreaksjon‏‎ (1 revisjon)
 250. Lysstimulering‏‎ (1 revisjon)

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)