Korte sider

Hopp til navigering Hopp til søk

Nedenfor vises opptil 250 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 250.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Tonisk pupille ‎[1 byte]
 2. (hist) ‎Hodepine ‎[1 byte]
 3. (hist) ‎Netthinnen ‎[1 byte]
 4. (hist) ‎Arteriovenøse kryssninger ‎[1 byte]
 5. (hist) ‎Infarkter ‎[1 byte]
 6. (hist) ‎Mikroaneurisme ‎[1 byte]
 7. (hist) ‎Makula ‎[1 byte]
 8. (hist) ‎Peripapillært ‎[1 byte]
 9. (hist) ‎Visus ‎[1 byte]
 10. (hist) ‎Fargesyn ‎[1 byte]
 11. (hist) ‎Skotomer ‎[1 byte]
 12. (hist) ‎Øye: Visus, synsfelt og refraksjonering ‎[5 bytes]
 13. (hist) ‎Retina ‎[5 bytes]
 14. (hist) ‎Fundoskop ‎[5 bytes]
 15. (hist) ‎Oftalmoskopi ‎[5 bytes]
 16. (hist) ‎Netthinnnen ‎[5 bytes]
 17. (hist) ‎Sigrid A. de Rodez Benavent ‎[6 bytes]
 18. (hist) ‎Papille ‎[9 bytes]
 19. (hist) ‎Stria ‎[14 bytes]
 20. (hist) ‎Mors ‎[14 bytes]
 21. (hist) ‎Høyt blodtrykk ‎[15 bytes]
 22. (hist) ‎Lungeembolisme ‎[19 bytes]
 23. (hist) ‎Kvalme ‎[22 bytes]
 24. (hist) ‎Oppkast ‎[23 bytes]
 25. (hist) ‎Fetor hepaticus ‎[24 bytes]
 26. (hist) ‎Føtor hepaticus ‎[24 bytes]
 27. (hist) ‎Fetor ‎[24 bytes]
 28. (hist) ‎Utslett ‎[24 bytes]
 29. (hist) ‎Føtor ‎[25 bytes]
 30. (hist) ‎Dysphagia ‎[26 bytes]
 31. (hist) ‎Odynophagia ‎[28 bytes]
 32. (hist) ‎Haematemesis ‎[29 bytes]
 33. (hist) ‎Undersøkelse av collum ‎[31 bytes]
 34. (hist) ‎Retinale blødninger ‎[31 bytes]
 35. (hist) ‎Kronisk obstruktiv lungesykdom ‎[33 bytes]
 36. (hist) ‎Ikke-småcellet lungekreft ‎[33 bytes]
 37. (hist) ‎Ribbensbrudd ‎[33 bytes]
 38. (hist) ‎Traume ‎[34 bytes]
 39. (hist) ‎Lungegrenser ‎[37 bytes]
 40. (hist) ‎Purulent ‎[39 bytes]
 41. (hist) ‎Tropikamid ‎[39 bytes]
 42. (hist) ‎Hypertensjon ‎[41 bytes]
 43. (hist) ‎Akutt betennelse ‎[43 bytes]
 44. (hist) ‎Stomatitis ‎[44 bytes]
 45. (hist) ‎Galleblærebetennelse ‎[46 bytes]
 46. (hist) ‎Lyskebrokk ‎[46 bytes]
 47. (hist) ‎Kammervæsken ‎[50 bytes]
 48. (hist) ‎Douglasabscess ‎[51 bytes]
 49. (hist) ‎Mydiatrikum ‎[51 bytes]
 50. (hist) ‎Øsofageal refluks ‎[55 bytes]
 51. (hist) ‎Defekasjon ‎[56 bytes]
 52. (hist) ‎Asystoli ‎[57 bytes]
 53. (hist) ‎Tachypnea ‎[59 bytes]
 54. (hist) ‎Efflorescens ‎[61 bytes]
 55. (hist) ‎Diabetes ‎[63 bytes]
 56. (hist) ‎Intraokulær blødning ‎[63 bytes]
 57. (hist) ‎Pes carinatum ‎[65 bytes]
 58. (hist) ‎Pes excavatum ‎[65 bytes]
 59. (hist) ‎Auskultasjon av lunge ‎[67 bytes]
 60. (hist) ‎Fauces ‎[67 bytes]
 61. (hist) ‎Haematokhezia ‎[68 bytes]
 62. (hist) ‎Pleurocentese ‎[68 bytes]
 63. (hist) ‎Hippokratiske fingre ‎[69 bytes]
 64. (hist) ‎Abscess ‎[70 bytes]
 65. (hist) ‎Immunglobulin ‎[71 bytes]
 66. (hist) ‎Costa ‎[72 bytes]
 67. (hist) ‎Ventilpneumothorax ‎[72 bytes]
 68. (hist) ‎Pulm ‎[73 bytes]
 69. (hist) ‎Eksaserbasjon ‎[73 bytes]
 70. (hist) ‎Diastolen ‎[73 bytes]
 71. (hist) ‎Tensjonspneumothorax ‎[74 bytes]
 72. (hist) ‎Bronkodilatorer ‎[76 bytes]
 73. (hist) ‎Intraokulært trykk ‎[76 bytes]
 74. (hist) ‎Subakutt ‎[76 bytes]
 75. (hist) ‎Thoraxdren ‎[77 bytes]
 76. (hist) ‎Immunoglobuliner ‎[80 bytes]
 77. (hist) ‎Pleuraempyem ‎[80 bytes]
 78. (hist) ‎Subkapsulær katarakt ‎[80 bytes]
 79. (hist) ‎Basalsekresjon ‎[82 bytes]
 80. (hist) ‎BT ‎[84 bytes]
 81. (hist) ‎Analgetika ‎[84 bytes]
 82. (hist) ‎Nevrologi ‎[86 bytes]
 83. (hist) ‎Hemithorax ‎[87 bytes]
 84. (hist) ‎Feces ‎[88 bytes]
 85. (hist) ‎Pleural effusjon ‎[91 bytes]
 86. (hist) ‎Mediastinitt ‎[91 bytes]
 87. (hist) ‎Dempet perkusjonslyd ‎[93 bytes]
 88. (hist) ‎Stokes krage ‎[95 bytes]
 89. (hist) ‎Foetor ‎[95 bytes]
 90. (hist) ‎Hypoventilasjon ‎[98 bytes]
 91. (hist) ‎Linseluksasjon ‎[98 bytes]
 92. (hist) ‎Abdomen ‎[100 bytes]
 93. (hist) ‎Pulmones ‎[100 bytes]
 94. (hist) ‎Sclera ‎[101 bytes]
 95. (hist) ‎Lamina mucosa ‎[109 bytes]
 96. (hist) ‎Lungesinus ‎[109 bytes]
 97. (hist) ‎Skjelling ‎[110 bytes]
 98. (hist) ‎Hyperpné ‎[111 bytes]
 99. (hist) ‎Pleuradren ‎[112 bytes]
 100. (hist) ‎Psoriasis ‎[114 bytes]
 101. (hist) ‎Krysningsfenomener ‎[117 bytes]
 102. (hist) ‎Hypersonor perkusjonslyd ‎[121 bytes]
 103. (hist) ‎Hyperplasi ‎[122 bytes]
 104. (hist) ‎Empyem ‎[123 bytes]
 105. (hist) ‎Deskvamasjon ‎[126 bytes]
 106. (hist) ‎Hjertedempning ‎[127 bytes]
 107. (hist) ‎Anoreksi ‎[129 bytes]
 108. (hist) ‎Hyperkapni ‎[129 bytes]
 109. (hist) ‎Akutt ‎[130 bytes]
 110. (hist) ‎Lungebetennelse ‎[131 bytes]
 111. (hist) ‎Cancer pulmones ‎[132 bytes]
 112. (hist) ‎Mykt eksudat ‎[132 bytes]
 113. (hist) ‎Foveolarefleks ‎[133 bytes]
 114. (hist) ‎Ventilasjonsfrekvens ‎[138 bytes]
 115. (hist) ‎Systolen ‎[140 bytes]
 116. (hist) ‎Inspiriet ‎[141 bytes]
 117. (hist) ‎Refluks ‎[142 bytes]
 118. (hist) ‎Infeksjon ‎[142 bytes]
 119. (hist) ‎Hypertrofi ‎[143 bytes]
 120. (hist) ‎Intrakranielt trykk ‎[144 bytes]
 121. (hist) ‎Slim ‎[145 bytes]
 122. (hist) ‎Trommestikkefingre ‎[145 bytes]
 123. (hist) ‎Ulcus pepticum ‎[146 bytes]
 124. (hist) ‎PEF ‎[146 bytes]
 125. (hist) ‎Atopi ‎[152 bytes]
 126. (hist) ‎Undersøkelse av munnhulen ‎[154 bytes]
 127. (hist) ‎Respirasjonslyd ‎[156 bytes]
 128. (hist) ‎Glossitt ‎[159 bytes]
 129. (hist) ‎Perkusjonslyder ‎[159 bytes]
 130. (hist) ‎Leptomeningene ‎[163 bytes]
 131. (hist) ‎Melena ‎[165 bytes]
 132. (hist) ‎Lenkebibliotek diskusjon:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer ‎[165 bytes]
 133. (hist) ‎Pulmonal ‎[169 bytes]
 134. (hist) ‎Lymfom ‎[170 bytes]
 135. (hist) ‎Granulomer ‎[175 bytes]
 136. (hist) ‎Torakotomi ‎[175 bytes]
 137. (hist) ‎Kakeksi ‎[177 bytes]
 138. (hist) ‎Odynofagi ‎[181 bytes]
 139. (hist) ‎Hardt eksudat ‎[182 bytes]
 140. (hist) ‎Makulaødem ‎[189 bytes]
 141. (hist) ‎Stafylokokker ‎[190 bytes]
 142. (hist) ‎Thorax ‎[193 bytes]
 143. (hist) ‎Flail chest ‎[196 bytes]
 144. (hist) ‎Ekspiriet ‎[204 bytes]
 145. (hist) ‎Palpasjon ‎[207 bytes]
 146. (hist) ‎Vesikulær respirasjonslyd ‎[207 bytes]
 147. (hist) ‎Dyp venetrombose ‎[209 bytes]
 148. (hist) ‎Precordium ‎[215 bytes]
 149. (hist) ‎Eksoftalmometer ‎[215 bytes]
 150. (hist) ‎Lenkebibliotek:Øre-nese-halssykdommer ‎[222 bytes]
 151. (hist) ‎Spontanpneumothorax ‎[228 bytes]
 152. (hist) ‎Bronkial blåst ‎[229 bytes]
 153. (hist) ‎Respiratoriske inndragninger ‎[230 bytes]
 154. (hist) ‎Virchows glandel ‎[232 bytes]
 155. (hist) ‎Eksantem ‎[232 bytes]
 156. (hist) ‎Arytmi ‎[233 bytes]
 157. (hist) ‎FEV1 ‎[234 bytes]
 158. (hist) ‎Jon K. Slettedal ‎[234 bytes]
 159. (hist) ‎Straksallergi ‎[236 bytes]
 160. (hist) ‎Opsonin ‎[241 bytes]
 161. (hist) ‎Amaurose ‎[248 bytes]
 162. (hist) ‎Tåreflod ‎[251 bytes]
 163. (hist) ‎Pleurodese ‎[252 bytes]
 164. (hist) ‎Slimlyder ‎[254 bytes]
 165. (hist) ‎Biokulært utfall ‎[255 bytes]
 166. (hist) ‎Binokulært utfall ‎[255 bytes]
 167. (hist) ‎Troisiers tegn ‎[256 bytes]
 168. (hist) ‎Dempning ‎[258 bytes]
 169. (hist) ‎Anteroposteriore diameter ‎[258 bytes]
 170. (hist) ‎Trombocytopeni ‎[260 bytes]
 171. (hist) ‎Ekskoriasjon ‎[260 bytes]
 172. (hist) ‎Venestuvning ‎[261 bytes]
 173. (hist) ‎Svekket respirasjonslyd ‎[263 bytes]
 174. (hist) ‎Papilleekskavasjon ‎[263 bytes]
 175. (hist) ‎Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Anamneseopptak ved hjertesykdommer ‎[265 bytes]
 176. (hist) ‎Pneumocystis jirovecii ‎[267 bytes]
 177. (hist) ‎Hemoglobin ‎[269 bytes]
 178. (hist) ‎Knatrelyder ‎[271 bytes]
 179. (hist) ‎Gnidningslyder ‎[276 bytes]
 180. (hist) ‎Quiz:Spinalpunksjon/klinisk ‎[276 bytes]
 181. (hist) ‎Quiz:Spinalpunksjon/teknisk ‎[276 bytes]
 182. (hist) ‎Ettårskontroll på helsestasjon ‎[280 bytes]
 183. (hist) ‎Abrasio ‎[281 bytes]
 184. (hist) ‎FVC ‎[282 bytes]
 185. (hist) ‎Infestasjon ‎[282 bytes]
 186. (hist) ‎Teleangiektasi ‎[285 bytes]
 187. (hist) ‎Hyperventilasjon ‎[285 bytes]
 188. (hist) ‎Undersøkelse av nyfødte ‎[286 bytes]
 189. (hist) ‎Allergi ‎[288 bytes]
 190. (hist) ‎Ulcerøs kolitt ‎[289 bytes]
 191. (hist) ‎Amblyopi ‎[290 bytes]
 192. (hist) ‎Røyking ‎[294 bytes]
 193. (hist) ‎Hematokesi ‎[302 bytes]
 194. (hist) ‎Fremmedlyder ‎[304 bytes]
 195. (hist) ‎Ekte krupp ‎[305 bytes]
 196. (hist) ‎Arrbrokk ‎[306 bytes]
 197. (hist) ‎Sarkoidose ‎[309 bytes]
 198. (hist) ‎Takypné ‎[309 bytes]
 199. (hist) ‎Pustebesvær ‎[309 bytes]
 200. (hist) ‎Erythema nodosum ‎[314 bytes]
 201. (hist) ‎Lungeinfarkt ‎[315 bytes]
 202. (hist) ‎Sensorisk hørselstap ‎[315 bytes]
 203. (hist) ‎Øre ‎[316 bytes]
 204. (hist) ‎Lymfeknute ‎[318 bytes]
 205. (hist) ‎Streptokokker ‎[326 bytes]
 206. (hist) ‎Tips og triks for undersøkelse av barn og spedbarn ‎[328 bytes]
 207. (hist) ‎Seboreisk eksem ‎[330 bytes]
 208. (hist) ‎Beta2-agonist ‎[330 bytes]
 209. (hist) ‎Respirasjonsfrekvens ‎[332 bytes]
 210. (hist) ‎Pleuritt ‎[333 bytes]
 211. (hist) ‎Forsert ekspirasjon ‎[338 bytes]
 212. (hist) ‎ACB ‎[344 bytes]
 213. (hist) ‎Fordøyelseskanalen ‎[347 bytes]
 214. (hist) ‎Trakeitt ‎[347 bytes]
 215. (hist) ‎Brystkassen ‎[350 bytes]
 216. (hist) ‎Caput medusa ‎[354 bytes]
 217. (hist) ‎Konsolidering ‎[354 bytes]
 218. (hist) ‎Torakocentese ‎[356 bytes]
 219. (hist) ‎Blodtrykk ‎[357 bytes]
 220. (hist) ‎Opportunistisk infeksjon ‎[358 bytes]
 221. (hist) ‎Epiglottis ‎[360 bytes]
 222. (hist) ‎Koilonyki ‎[363 bytes]
 223. (hist) ‎Leukonyki ‎[367 bytes]
 224. (hist) ‎Stridor ‎[370 bytes]
 225. (hist) ‎Sonor ‎[373 bytes]
 226. (hist) ‎Perifer cyanose ‎[373 bytes]
 227. (hist) ‎Trokar ‎[375 bytes]
 228. (hist) ‎Aortokoronar bypassoperasjon ‎[381 bytes]
 229. (hist) ‎Thoraxvegg ‎[381 bytes]
 230. (hist) ‎Slimhinne ‎[384 bytes]
 231. (hist) ‎Iskemi ‎[385 bytes]
 232. (hist) ‎Spirometri ‎[393 bytes]
 233. (hist) ‎Pneumonitt ‎[394 bytes]
 234. (hist) ‎Pharynx ‎[394 bytes]
 235. (hist) ‎Urglassnegl ‎[396 bytes]
 236. (hist) ‎Emesis ‎[397 bytes]
 237. (hist) ‎Lungeinfiltrat ‎[397 bytes]
 238. (hist) ‎Tachypné ‎[397 bytes]
 239. (hist) ‎Konduktivt hørselstap ‎[398 bytes]
 240. (hist) ‎Pneumoni ‎[399 bytes]
 241. (hist) ‎Ekkymose ‎[404 bytes]
 242. (hist) ‎Spidernævus ‎[407 bytes]
 243. (hist) ‎Thymus ‎[409 bytes]
 244. (hist) ‎Gynekomasti ‎[413 bytes]
 245. (hist) ‎Gastrointestinaltractus ‎[415 bytes]
 246. (hist) ‎Pleura ‎[418 bytes]
 247. (hist) ‎Overflatisk respirasjon ‎[418 bytes]
 248. (hist) ‎Undersøkelse ved infeksjonssykdommer ‎[430 bytes]
 249. (hist) ‎Lys-nær-dissosiasjon ‎[435 bytes]
 250. (hist) ‎Lysreaksjon ‎[435 bytes]

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)