Synsfeltundersøkelse (ad modum Donders)

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Franciscus Cornelis Donders (1818-1889) var en nederlandsk oftalmolog og er kjent for sine bidrag både til oftalmologien og innen eksperimentell kognitiv psykologi. Donders var blant de første som tok i bruk oftalmoskopet, fant opp et tonometer og introduserte prismeglass for behandling av astigmatisme. Kilde: Wikipedia.

Synsfeltets yttergrenser undersøkes ved Donders' metode. Undersøkelsen er enkel, men kan avdekke grove synsfeltsutfall.

Utførelse

  • Undersøkelsen gjøres i vanlig rombelysning, uten briller og for ett øye av gangen (se også bilateral Donders' undersøkelse).
  • Undersøker og pasient sitter ovenfor hverandre i samme høyde og på omtrent en meters avstand.
  • For å undersøke høyre øye: Be pasienten holde hånden for sitt venstre øye. Undersøker kniper igjen sitt høyre øye og bruker sitt eget synsfelt som referanse. Undersøkeren beveger fingrene i ytterkanten av sitt synsfeltet i et plan midt mellom pasienten og seg selv. Be pasienten angi når hun kan se fingrene bevege seg. Dersom pasienten ikke kan se fingrene, beveger man hånden fra perifert mot sentralt til pasienten ser hånden. Dette gir et inntrykk av størrelsen på synsfeltutfallet.
  • Undersøk det laterale og mediale synsfeltet oppadd, i midten og nedad.
  • Undersøk det andre øyet på samme måte.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Funn


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Video: Synsfelt ad modum Donders

Medvirkende: Jon Klokk Slettedal (lege), Espen Wigen Hagen ("pasient"), Christian Nissen (foto), Magnus Solvi Hoen & Espen Wigen Hagen (manus, regi og redigering), Arne Westgaard & Jon Klokk Slettedal (veiledere).

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet Foto- og videotjenesten, Universitetet i Oslo, Rikshospitalet
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen