Ulcus ventriculi

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sår i magesekken som penetrerer muscularis mucosae her. Såret er vanligvis rundt med en diameter fra 0,5 til 3,0 cm, og sitter oftest langs curvatura minor.

Syre er en forutsetning for utviklingen av magesår, men ved de fleste sår i magesekken er det nedsatt eller normalt syrenivå. Man kan hos de fleste med ulcus ventriculi påvise bakterien Helicobacter pylori. Bakterien produserer stoffer som skader slimhinnen, og disse skadene kan predisponere for magesår.

Symptomene på magesår er smerter og ubehag i epigastriet, kvalme og sure oppstøt (dyspepsi).

NSAID (non steroide anti-inflammatory drug) som acetylsalisylsyre, er en hyppig utløsende eller forverrende faktor ved magesår. (Disse medikamentene hemmer produksjonen av prostaglandiner, som har en beskyttende effekt på mageslimhinnen). En sjelden årsak til ulcus pepticum er en godartet svulst i pankreas som produserer hormonet gastrin. Dette hormonet, som normalt blir dannet i magesekkens slimhinne, stimulerer syreproduksjonen.

Komplikasjoner ved magesår er blødning med blodig oppkast (hematemese) eller med blod i avføringen (melena), perforasjon med utvikling av peritonitt (ulcus perforans) og stenose i pylorusregionen pga. arrdannelse.

Ulcusdiasgnosen stilles ved røntgenundersøkelse eller gastroskopi, hvor man også kan ta prøver til histologisk/vevsundersøkelse. Vevsundersøkelse er viktig fordi "såret" kan representere en sårdannelse i en malign svulst.

Aktuell behandling er antibiotika ved evt. Helicobacter pylori-infeksjon ("trippelkur"). Ellers; antacida, H2-reseptorantagonister (= histamin2-reseptorblokker) eller protonpumpehemmere.