Ventilasjon

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Ventilasjon betegner utvekslingen av gasser mellom alveoler og atmosfæren. Man skiller mellom pulmonal og alveolær ventilasjon.

Pulmonal ventilasjon (minuttventilasjonen) relaterer seg til den totale gassvekslingen, mens alveolær ventilasjon gjelder den effektive ventilasjonen i alveolene (minuttventilasjon minus dødromsventilasjon).

Mekanikk

Ventilasjonen skjer takket være en rekke mekaniske egenskaper ved brysthulen:

  • Muskelkontraksjon som øker thoraxvolumet. (Se også aksessoriske respiratoriskmuskler.)
  • Forskjellene i total- og partialtrykk mellom atmosfæreluft og alveolærluft.
  • Lungenes compliance (distensibilitet, ettergivelighet).
  • Det negative trykket mellom pleurahinnene.

Lungevolum

Se hovedartikkelen om lungevolumer.

Mål

Vi angir ventilasjonen med følgende mål:

  • Minuttventilasjon (respiratorisk minuttvolum): Den totale mengden luft som entrer lungene per minutt.
Ventilasjon.png
  • Alveolær ventilasjon: Volumet av luft som skiftes ut i den delen av lungene der gassutveksling foregår.
Ventilasjon alveolar.png
  • Dødvolumsventilasjon: Utskiftingen av luft i den delen av lungene som ikke har respiratorisk funksjon (hovedsakelig i bronkier og trachea).

Kilder

Guyton A & Hall J: Textbook of Medical Physiology. Elsevier Saunders 2006 (BIBSYS)

Baer's Physiology Site (sjekket 30.8.2009). Baer. Nettsted: Dr Baer's Lecture Notes.