Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

LUFTVEISINFEKSJONER

  • Bronkitt
  • Pneumoni
  • Tuberkulose (se under "Globalt viktige sykdommer")