Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

INFEKSIØSE HEPATITTER

MULIGE ÅRSAKER TIL INFEKSIØS HEPATITT:

 • Hepatitt A
 • Hepatitt B
 • Hepatitt C
 • Hepatitt D
 • Hepatitt E
 • Cytomegalovirus
 • Epstein-Barr virus
 • Herpes-simplex virus
 • Enterovirus
 • Gulfebervirus
 • Rubella
 • Kusma
 • Bakterielle (Rocky Mountain feber, Toxoplasmose, Q-feber, Leptospirose)

Det som står i fet skrift omtales på denne E-læringssiden.