Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Smøre brød

Så fikk pasienten i oppgave å smøre på brødskiva og bruke ostehøvelen. Videoen er 2 minutter og 40 sekunder lang.

Se nøye gjennom videoen og legg merke til hvilke problemer pasienten har. Passer disse med de problemene han hadde da han skulle trakte kaffe? Etter du har studert videoen, trykk Hva så du i menyen.