Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

test

Trakte kaffe

Pasienten fikk i oppgave å lage kaffe med trakteren. Han hadde traktet kaffe på samme trakteren dagen før, og fått den demonstrert like før filmingen. Han har normal motorisk funksjon i venstre arm. Videoen er 3 minutter og 25 sekunder lang.

Se nøye gjennom videoen og legg merke til hvilke problemer pasienten har. Hva slags symptom tror du disse vanskene er uttrykk for? Etter at du har studert videoen, trykk Hva så du? i menyen.