Clubbing

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Clubbing: økt mengde bløtdelsvev i distale deler av fingre eller tær, gjerne som resultat av kronisk hypoksi.

Ved clubbing vil gjerne neglen krumme seg over den hovne falangen (urglassnegl). Ved uttalt clubbing antar fingertuppene formen av trommestikker (trommestikkfingre).

Clubbing sees ofte ved kronisk hjerte- eller lungesykdom, men også ved for eksempel inflammatorisk tarmsykdom og kronisk leversykdom.

Undersøkelse for clubbing

Normal vinkel mellom negl og neglfold.

Inspeksjon, sett fra siden: vinkelen mellom neglen og huden over neglroten er utvisket. Denne vinkelen er normalt ca 160 grader, men rettes altså ut til 180 grader når det foreligger clubbing.

Palpasjon: Hvis man klemmer over neglen, vil denne kunne fluktuere som følge av bløtvevshevelsen.

Shamroths vindustest: Diamantvinduet er bare synlig når det ikke foreligger clubbing.

Shamroths vindustest: Be pasienten holde dorsalsiden av for eksempel pekefingrene mot hverandre (ytterfalang og negl på venstre hånd mot ytterfalang og negl på høyre hånd). Normalt vil det komme til syne et lite, diamantformet "vindu" proksimalt ved neglen. Dette vinduet er fraværende ved clubbing (fordi vinkelen mellom negl og hud er utvisket, se over).

Man kan også måle den anteroposteriore diameteren ved DIP-leddet (distale interfalangealledd) og sammenlikne med anteroposterior diameter der negl går over til hud. Hvis sistnevnte delt på førstnevnte er over 1, foreligger clubbing.

Årsaker til clubbing

Clubbing er et relativt uspesifikt tegn og kan ha mange årsaker, for eksempel:

Kilder

Talley NJ, O’Connor S: Clinical examination, a systematic guide to physical diagnosis, 5. utg.. MacLennan & Petty 2001


Epstein O, Perkin GD, de Bono DP, Cookson J: Clinical examination. Mosby 1992


Orient JM: Sapira's art & science of bedside diagnosis, 3. utg.. Lippincott Williams & Wilkins 2005