Ekspektorat

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Ekspektorat er betegnelsem på en prøve fra slimet pasienten hoster opp. Ekspektoratprøven kan fortelle mye:


Type Utseende Årsak
Serøs Klar, vannaktig,

Rosa, skummende

Akutt lungeødem

Alveolær kreft

Mukøs Klar, gråaktig

Hvit, viskøs

Kronisk bronkitt, KOLS

Astma

Purulent Gul Akutt bronkopneunomi

Astma (eosinofilt)

Grønn Subkroniske infeksjoner:
Rustfarvet Rustaktig rødfarve Pneumokokkinfeksjon


Smak og lukt

"Illelunktende" ekspektorat og ekspektorat med "vond smak" tyder på infeksjon med anaerobe bakterier, f. eks. ved bronkiektasier, lungeabscess og empyem i lungene. Ved bronkieektasi kan endringen i smak og lukt indikere en forverring av infeksjonen.

Materialer

Iblant kan viskøse, mukøse sekreter akkumuleres i luftveiene og hostes opp ormeliknende strukturer ved astma og allergisk bronkopulmonal aspergillose. Ellers kan nekrotisk tumorvev eller fremmedlegemer hostes opp, blandt annet: mat, tenner, tabletter, etc.


Ved mistanke om bakteriell infeksjon kan man også sende ekspektoratprøven til dyrking.


Se også: hemoptyse

Kilder

Douglas G, Nicol EF, Robertson C: Macleod's Clinical Examination, 12. utgave. Churchill Livingstone 2009 (BIBSYS)