KOLS

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

KOLS (Kronisk Obstruktiv LungeSykdom) er en sykdom som ofte rammer røykere. KOLS har som oftest to sykdomsdimensjoner: kronisk bronkitt og emfysem.

Etiologi

Vanligste årsaker:

 • Røyking
 • Yrkeseksponering for støv eller kjemikalier (Spesielt gruvearbeidere o.l.)
 • Røyk fra brennstoff til oppvarming eller os under matlaging
 • Luftforurensning

Disponerende faktorer kan være:

 • Tobakksrøyk (tilsvarer trolig 80-90% risiko)
 • Økende alder
 • Urbanisering
 • Lav sosioøkonomisk status
 • Luftforurensning
 • Arbeidsmiljø og eksponering for forurenset luft eller støv og kjemikalier

Symptomer

 • Persisterende dyspné som forverrer seg over tid
 • Kronisk hoste, mest på dagtid, med (muligens purulent) slim
 • Akutte bronkittepisoder

Kliniske funn ved KOLS[1]

Inspeksjon

Palpasjon

 • Redusert ekspansjon av thorax under respirasjon

Perkusjon

Auskultasjon

Spefisikke tester


Prognoser, forløp og komplikasjoner

KOLS gir økt risiko for bronkialkreft, kardiovaskulær død, samt kan gi dødelige komplikasjoner som akutt lungesvikt, pneumothorax, bakterielle pneumonier, hjertearytmier eller lungeemboli. Ved FEV1 under 0,75L blir mortalitetsraten på ett år på 30%.

KOLS gjør pasienten avhengig av livslang medisinering som øker med progedierende sykdom, samt behov for tilleggmedikasjon.
Negative prognostiske markører: dårlig ernæring, vekktap, [høyresidig hjertesvikt], takykardi i hvile og økt pCO2.

Kilder

Kumar et al. (red.): Robbins Basic Pathology, 8th Ed.. Philadelphia : Saunders Elsevier 2007 (BIBSYS)

 1. Physical Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Tokuda Y, Miyagi S. Intern Med 2007;46;1885-91. (→DOI)