Halitosis

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Halitosis (halitose; foetor ex ore, eller foetor oris): Dårlig, illeluktende ånde.

Dårlig ånde skyldes oftest inntak av spesielle matvarer/medikamenter/alkohol (eller ved langvarig faste) eller sykdommer i tenner, munnhule, nese og svelg. Kan også forårsakes av sykdommer lenger ned i luftveiene, i spiserør og mageregionen. Dårlig ånde, eller dårlig kroppslukt generelt, kan også skyldes sykdommer som diabetes og leversvikt (se foetor hepaticus).

Dårlig ånde merkes ofte ikke av den enkelte selv, men kan gi store problemer i omgang med andre. Dårlig ånde kan også gi en viktig pekepinn på hva som feiler en pasient, samt indikere alkoholproblemer eller andre sosiale problemer.

Ved tilfeldig påvist halitose under klinisk undersøkelse, f.eks. ved journalopptak i forbindelse med innleggelse på sykehus, bør legen som et minimum undersøke cavum oris, med angivelse av tannstatus og forhold i svelget ved vanlig inspeksjon og eventuelt palpasjon, samt øvrig organstatus (collum, pulm, cor, abdomen, u.ex.) og rekvirere orienterende blodprøver inklusivt glukose. Øvrig undersøkelse og valg av blodprøver vil avhenge av hvilke opplysninger som fremkommer i anamnesen.