Undersøkelse av hjertet

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Beskrivelse av hjerteundersøkelsen

Hjerteundersøkelsen består av fire deler: inspeksjon, palpasjon, perkusjon og auskultasjon. Auskultasjonen utgjør hoveddelen av den kliniske undersøkelsen og er den mest krevende.

Eksempel på normalbeskrivelse av hjerteundersøkelsen

Cor: Ictus cordis palpabelt i 4. i.c.r.* i midtklavikulærlinjen. Hjertedempning tilstede. Regelmessig aksjon, normale hjertetoner, ingen bilyder.

*i.c.r.=interkostalrom

Anamnese og symptomer

Hovedartikkel: Anamnese og symptomer ved hjertesykdommer.

Generell undersøkelse

Hovedartikkel: generell undersøkelse.

  • Normal/godt hold? (høyde og vekt oppgitt av pasienten).
  • Xantomknuter eller xantelasmer? - kan tyde på hyperkolesterolemi.
  • Cyanose? Se spesielt på leppene og tungen (sentral cyanose).
  • Halsvenestuvning? - hjertesvikttegn
  • Ødemer? - hjertesvikttegn

Inspeksjon og palpasjon

Hovedartikkel: Undersøkelse_av brystkassen.

Inspeksjon har mindre verdi ved undersøkelse av hjertet, bortsett fra at man eventuelt kan bemerke (men da helst under avsnittet "thorax") dersom det er en avvikende form på brystkassen (f.eks. fuglebryst eller tønnebryst). Man kan også noen ganger legge merke til ved inspeksjon av cor at hjertespiss-støtet (ictus cordis) er hevende (det hever seg da ikke bare i systolen, men også utover i diastolen - f.eks. ved hjertesvikt) eller utrykket (lokalisasjonen er forskjøvet i retning aksillen - indikerer gjerne stort hjerte). Vanligvis må imidlertid lokalisasjonen til ictus bestemmes palpatorisk, og ved mistanke om patologi må det suppleres med et røntgen thorax eller ekko-dopplerundersøkelse.

Perkusjon

Ved perkusjon av thorax over hjertet vil man vanligvis høre en dempet perkusjonslyd. I motsatt fall kan det indikere at lungen har lagt seg foran hjertet. Dette sees først og fremst ved KOLS/emfysem. Husk også på muligheten for pneumothorax ved manglende hjertedempning (hypersonor perkusjonslyd, svekket respirasjonslyd).

Auskultasjon

Hovedartikkel: Auskultasjon av hjertet

Ved auskultasjon av hjertet lytter man på hjertetonene og regelmessigheten, samt forsøker å bestemme tilstedeværelse av bilyder:

  • Hjertetoner: Ekstra hjertetoner? Svekket eller forsterket tone? Splittet tone? "Klikkende" hjertetone?
  • Regelmessighet: Uregelmessig? Pulsdeficit?
  • Bilyder: timing (systolisk, diastolisk), kvalitet (skrapende, blåsende, etc.), lengde, lydintensitet (grad 1-6), frekvens(høyfrekvent/lavfrekvent lyd?), lokasjon (punktum maximum) og utstråling.

Artikler og ordforklaringer tilknyttet undersøkelse av hjertet