Ileus

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

"Tarmslyng". (Gresk: eilein sammenrullet).

Beskriver en tilstand der den normale passasjen av tarminnhold (halvfordøyd mat, væske, avføring) gjennom tarmene er stoppet opp.

Ileus kan affisere tynntarm eller tykktarm eller begge tarmavsnitt.

Årsakene til ileus kan være at noe hindrer passasjen av innhold gjennom tarmene (mekanisk ileus) eller at tarmen er lammet (paralytisk ileus). Ved mekanisk ileus kan årsaken igjen inndeles på følgende måte (med noen eksempler):

Merk: På engelsk/amerikansk kalles mekanisk ileus vanligvis bare bowel obstruction, mens paralytisk ileus omtales som ileus.

Ileus kan utvikle seg til en alvorlig, livstruende sykdom. Når passasjen gjennom tynntarmen stopper opp, vil væske hope seg opp i tarmen og tarmen spiles ut. Tynntarmen klarer ikke lenger å reabsorbere væske og næringstoffer når den er utspilt. Ved økende grad av utspiling/vridning av tarm kan blodforsyningen til tarmslimhinnen bli skadelidende. Slimhinneskader kan oppstå.

På grunn av at tarminnholdet ikke lenger fjernes effektivt, vil det oppstå gunstige betingelser for bakterievekst. Bakteriene kan gå over i kapillærer i tarmslimhinnen og derfra komme seg videre over i den generelle blodsirkulasjonen. Pasienten blir septisk (får blodforgifting).

Diagnose: Symptomer på ileus er ofte kolikksmerter, utspilt buk og manglende avgang av avføring og luft. Tidligere bukoperasjoner kan også disponere for ileus, spesielt adheranseileus.

Ved auskultasjon av abdomen hører man ved mekanisk ileus såkalt klingende tarmlyder, som ofte beskrives som dryppende metall. Normale tarmlyder har stor variasjon i karakter og styrke, fra nesten fraværende til svært livlige, men klingende tarmlyder er likevel såpass karakteristisk at du trolig vil kjenne det igjen første gang du hører det!

Ved paralytisk ileus vil buken være helt stille. Paralytisk tarm er vanlig umiddelbart etter laparotomi, inntil tarmen igjen kommer igang, men ellers er det et alvorlig sykdomstegn som ofte er et resultat av et langvarig passasjehinder (mekanisk ileus) som sekundært har medført paralyse (tarmen gir opp...). Det heter seg gjerne at du bør lytte i minimum ett minutt før du konstaterer at det foreligger paralytisk ileus - siden normale tarmlyder kan være såpass sparsomme og ikke må forveksles med paralytisk ileus. Men da er det gjerne også andre tegn (peritonitt) som indikerer at dette er en alvorlig tilstand som krever øyeblikkelig intervensjon (laparotomi, ev. laparoskopi).

Ved røntgen oversikt abdomen påvises mekanisk ileus ved at man ser flere luft-/væskespeil i ulike nivåer (i samme tarmsegment). Ved røntgen tynntarmspassasje inntar pasienten kontrastmiddel peroralt, og man observerer med gjentatte røntgenbilder hvordan kontrastmiddelet passerer nedover i tarmene fra time til time.