Lungeemboli

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Lungeemboli er en tilstand der en embolus/flere emboli tetter igjen lungearterier.

Lungeemboli skyldes som regel dyp venetrombose(DVT).

Symptomer og funn

Symptomer på lungeemboli kan være en eller flere av følgende:

Små lungeemboli kan være subkliniske og løses opp ubehandlet, mens store lungeemboli kan føre til akutt mors. Symptomer ved både venetrombose og lungeemboli kan lett forveksles med andre tilstander, og lungeemboli blir ofte oversett. Være på vakt mot muligheten for venetrombose/lungeemboli ved uspesifikke symptomer, f.eks. subfebrilia og ubehag i brystet/tykkleggen eller pustebesvær.

Kliniske funn:

Disponerende årsaker

Disponerende faktorer (bl.a.):

  • tidligere venetrombose/lungeemboli/koagulopati (for eksempel faktor V Leiden-mutasjon)
  • nær familie med tidligere venetrombose/lungeemboli/koagulopati
  • nedsatt allmenntilstand (f.eks. kreftsykdom)
  • langvarig sengeleie eller immobilisering (f.eks. gipset ben)
  • nylig gjennomgått kirurgisk inngrep
  • graviditet

Utredning

Ved mistanke om lungeemboli vil det kunne være aktuelt å utføre følgende undersøkelser: