Røykeanamnese

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Under stimulantia anfører man om pasienten røyker og hvor mye pasienten røyker og har røkt.

Det er viktig å kvantifisere tobakksforbruket. Spør om hvor gammel pasienten var da han/hun begynte å røyke, hvor mange sigaretter han/hun har røykt i gjennomsnitt og om når han/hun eventuelt sluttet å røyke.

Angi i journalen, som et minimum:

  • gjennomsnittlig antall sigaretter
  • antall år røkt
  • årstallet for seponering av røyk, hvis pasienten har sluttet å røyke

Eventuelt kan du også angi om pasienten nå røyker mer eller mindre enn tidligere, om han/hun har et ønske om å slutte, og om han/hun har forsøkt å slutte (og på hvilken måte).

Eksempel på tekst i jornalen: "Røyket gjennomsnittlig 15 sigaretter daglig fra 20- til 45-årsalder, sluttet i 2003."

Pakkeår

En måte å kvantifisere tobakksforbruker er å angi hvor mange pakkeår pasienten har røkt.

  • Ett pakkeår tilsvarer 20 sigaretter per dag i ett år (dvs en sigarettpakke daglig i et år).
  • 40 sigaretter per dag i ett år tilsvarer dermed 2 pakkeår.
  • 10 sigaretter per år i to år tilsvarer ett pakkeår.
Tips.png

Tips: 1 pakke rulletobakk tilsvarer omtrent 45 sigaretter.